Tiden er udløbet

EFTERLØN:Tiden er løbet af efterlønnen, og S og SF må da kunne få ind i deres små hoveder, at de har overlevet sig selv. Bare se på alle de virksomheder, der flytter produktion til udlandet. Hvad skal unge lave i fremtiden? Jeg tror ikke på, at oppositionen kan gøre det bedre for dem. Med deres program får vi skatte- og afgiftsforhøjelser. Er det det, vi vil have? Nej tak.