Retspleje

Tiden går med

Hobro- tillidsmand skyder med skarpt i sin kritik af reform

HOBRO:150-190 mandetimer pr. måned for at transportere arrestanter fra primært Hobro Arrest til retssale i eksempelvis Hjørring, Aalborg, Århus og Viborg. Det er en tidsrøver, som i aller højeste grad går ud over det, jeg forbinder med almindeligt politiarbejde, sukker tillidsmanden for de ansatte hos Nordjyllands Politi i Hobro, politiassistent Aage Pedersen. Han er godt og grundigt træt af den nye politikredsreform. Den har efter hans opfattelse på mange måder smadret et ellers godt og velfungerende politi, og det er efter måneder med tiltagende frustration, at han som tillidsmand nu tager bladet fra munden. Reformen skulle give flere betjente på gaden, skabe større tryghed og medvirke til en hurtigere og mere effektiv politibetjening i alle dele af kredsen. Desværre er det gået stik modsat. Vi har måttet afgive en fjerdedel af vores personale primært til Aalborg, og da vi bruger et hav af timer på transporter i alle verdenshjørner, har vi slet ikke mulighed for at passe det arbejde, de fleste forventer af os, siger Aage Pedersen. Hobro Hjørring retur Det er bl.a. i forbindelse med en midlertidig lukning af Hjørring Arrest, at transporterne er taget til i omfang. Varetægtsarrestanter fra Hjørring indsættes p.t. i bl.a. Hobro Arrest. Dermed er det Nordjyllands Politi i Hobro, der har ansvaret for transport, når arrestanterne skal bringes til og fra Hobro i forbindelse med afhøringer i Hjørring. To betjente skal af sted, og med de lange afstande siger det sig selv, at der hurtigt kan gå et dagsværk eller to med en sådan tur. Man må jo huske på, at vi skal sidde i retten, mens sagerne pågår, forklarer Aage Pedersen. En enkelt patruljevogn Tilsvarende har betjentene tilknyttet stationen i Hobro også hyppigt ture til by- og landsretter i Århus, Viborg og Aalborg, og da retsmøderne naturligvis ikke er koordineret med politiets vagtskema, er man i Hobro ofte i den situation, at tre vogne og dermed seks betjente samtidig er optaget af transporter. Og da vores bemanding er blevet reduceret, har vi kun en enkelt vogn til at køre patrulje i et område, der strækker sig Øster Hurup og Als i øst til Nørager i vest, konstaterer Aage Pedersen. I hverdagen betyder det, at man ikke som tidligere kan sende en ekstra vogn eller to af sted for eksempelvis at lave en fartkontrol, spritrazzia eller andet synligt. Men vi har også kun en enkelt vogn til at køre patrulje i weekenden. Tidligere havde vi to eller tre. Den nedskæring er absolut ikke betryggende hverken for borgerne eller mine kolleger, siger Aage Pedersen. Venter på assistance Det sidste forklarer han med, at mange i patruljevognene efterhånden har passeret 50 år, og at de af gode grunde ikke har den samme energi som for 20 år siden til at stå og slås med fulderikker eksempelvis uden for diskotek Buddy Holly. Derfor kan der være situationer, hvor betjentene i vores patruljevogn helt bevidst venter med at køre i stilling, indtil de har vished for, at en patruljevogn fra Aalborg er i nærheden og klar til at assistere, siger Aage Pedersen. Ingen efterforskning Tillidsmanden for de 44 ansatte på stationen i Hobro beklager også, at man i hverdagen slet ikke kan tilbyde borgerne samme service som tidligere, da Hobro Politistation var en selvstændig enhed. I efterforskningen tidligere kriminalpolitiet sidder der kun tre mand tilbage. Derfor har vi slet ikke ressourcer til at starte en egentlig efterforskning, selv om vi ved, at eksempelvis narkoen flyder alle steder. Vi har heller ikke mandskab til at rykke ud til alle indbrud, og da vores dør er lukket fra klokken 15, ja så går vi glip af mange gode tips og informationer fra borgerne, siger Aage Pedersen. Tilsvarende beklager han, at borgerne ved telefoniske henvendelser ikke får den samme service som tidligere. Direkte telefon Når man ringer til hovednumret bliver man kostet rundt i systemet, og adskillige gange har vi snakket med borgere fra eksempelvis Frederikshavn eller Hjørring, som er blevet stillet om fra den ene til den anden. Det er dybt utilfredsstillende for alle, påpeger Aage Pedersen. For igen at få politiet på rette spor opfordrer han politikere og politiledelse til at gribe ind og justere på den reform, der efter hans opfattelse aldrig bliver en succes. Det er en lille ting, men man kan for eksempel starte med at give os vores telefonnummer tilbage, så borgerne uden det store besvær kan komme i kontakt med os, når der er brug for hjælp, siger Aage Pedersen.