Virksomhedsøkonomi

Tiden inde til at realisere den amerikanske drøm

Næste sommer koster en dollar kun omkring 5,15 kr. til glæde for danskere, der drømmer om en rejse til f.eks. New York, vurderer investeringschef Svend Erik Christensen fra Sydbank Aalborg.

Næste sommer koster en dollar kun omkring 5,15 kr. til glæde for danskere, der drømmer om en rejse til f.eks. New York, vurderer investeringschef Svend Erik Christensen fra Sydbank Aalborg.

Den danske krone har i sommerens løb nået rekordhøje niveauer over for den amerikanske dollar. Det betyder, at vi danskere kan få meget mere for vores danske kroner, når varen, vi er interesseret i, har en pris i dollar. Som for eksempel rejsen til New York eller Las Vegas, hvor alt set med danske øjne er blevet billigere. Hvor man ved juletid i 2005 fik knap 160 dollar for 1000 kroner, får man i dag hele 180. Men også hvis man vælger at blive i Danmark, kan den lave dollarkurs give flere penge mellem hænderne. Godt nyt for boligejere En stærk krone giver nemlig stigende købekraft, når man skal købe udenlandske varer, der afregnes i dollar. For eksempel falder prisen på mange elektronikvarer købt på nettet, ligesom den svækkede dollar tager toppen af benzinprisernes himmelflugt. I det hele taget betyder den stærke krone, at udenlandske varer og tjenesteydelser bliver billigere, og det er med til at holde inflationen nede. Det er godt nyt – ikke mindst for boligejere, der har finansieret huset med rentetilpasningslån. Siden slutningen af 2005 er de korte renter, der bestemmer ydelsen på den slags lån, kun gået én vej – opad. Men både Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank er ved at være ved vejs ende med renteforhøjelserne – til glæde for indehavere af rentetilpasningslån og andre, der står for at skulle optage lån. Problem i erhvervslivet I dansk erhvervsliv er det derimod typisk ikke med de store smil på læben, at man har set dollaren blive billigere. Prisen på dollar har nemlig betydning for bundlinjen i de fleste virksomheder. Sælger man sine produkter i USA eller i for eksempel Kina, hvor valutaen til dels følger dollaren, er den lave dollarkurs dårligt nyt. Det skyldes, at danske varers pris – målt i dollar – stiger, og dermed falder konkurrenceevnen. Samtidig bliver værdien af dollarindtægterne fra salget mindre, når beløbet veksles til kroner. Men også virksomheder, der kun opererer på det danske marked, kan blive ramt – nemlig hvis de konkurrerer med udenlandske producenter. Det gælder især brancher, hvor danske og amerikanske virksomheder har omtrent samme produkt og derfor konkurrerer benhårdt på prisen, for eksempel rederierne og medicinalindustrien. Og det kan føre til, at nogle vælger at flytte produktion til udlandet, hvilket i sidste ende koster danske arbejdspladser. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den lavere dollarkurs betyder nemlig også, at olierelaterede produkter som for eksempel brændstof, der afregnes i dollar, bliver billigere. Svageste dollar i 30 år Selv om kronen allerede er styrket kraftigt over for dollaren de seneste 18 måneder, vurderer vi, at tendensen fortsætter, så en dollar næste sommer kun koster omkring 5,15 kr. mod nu ca. 5,50 kr. Holder det stik, vil dollaren altså ramme det svageste niveau over for danske kroner siden slutningen af 1970’erne. Så derfor: Går du med en amerikansk drøm, så er det måske nu, at du for alvor skal have den med i planlægningen.