Tiden inde til el-køb

Der er 500-600 kroner at spare årligt med en fastprisaftale

Det globale opsving trak elprisen i rekordniveau i slutningen af 2008, men siden er omkostningerne til lys og andet elforbrug raslet ned.

Det globale opsving trak elprisen i rekordniveau i slutningen af 2008, men siden er omkostningerne til lys og andet elforbrug raslet ned.

Finanskrisen byder på masser af negative nyheder om pensionsformuer og boligværdier på skrump, men midt i alle bedrøvelighederne er der også godt nyt såsom faldende energipriser. Således kan elkunder i øjeblikket nyde elpriser, der er tilbage på 2005-niveau. - Ser man tilbage, ligner det virkelig en tur over Alperne, siger Frederik Thiedemann, afdelingsleder hos Energi Nord. På toppunktet kostede en kWh 65 øre eksklusiv moms for strøm købt under ordningen markedspris. I øjeblikket fås en kWh til markedspris 15 øre billigere, men det er muligt at skære endnu mere af prisen og samtidig sikre sig strøm til en fast lav pris flere år frem, siger Frederik Thiedemann og henviser til de fastprisaftaler, hvormed det er muligt at købe strøm til og med 2014. - Indgår man en aftale om elleverance frem til 2012, er det muligt at få strøm til godt 37 øre per kWh, forklarer afdelingslederen, der påpeger, at der i så fald ved et årligt elforbrug på 5000 kWh er 500-600 kroner at spare årligt på en fastprisaftale i forhold til den aktuelle markedspris. Cirka 80.000 af Energi Nords henved 150.000 kunder har indgået en aftale om el til markedspris, mens blot et par tusinde har indgået en fastprisaftale. - Og det undrer os noget, når der nu er så meget at spare, siger Frederik Thiedemann, der mener, at det frie elmarked lider under, at privatkunder endnu ikke helt har erkendt, at der er noget at komme efter. - Men 5-600 kroner hvert år er trods alt en slags penge, siger afdelingslederen, der påpeger, at der ikke er nogen større risiko forbundet med en aftale frem i tiden. - Elprisen falder næppe til et meget lavere niveau end det nuværende, siger han.