Tiden inde til S-energi

I dag er der megen fokus på behovet for drastiske ændringer i både dansk og også i international energi- og klimapolitik.

Det har enkelte i regeringen også øje for. Men der er stadig langt mellem miljøministerens visioner på den ene side og finansministerens kalkuler på den anden side. Og så gør det heller ikke nogen gavn, at regeringen desperat forsøger at genopfinde den nye tallerken frem for de gode aktiviteter, vi kendte før 2002. Danmark har behov for en ny regering, der kan arbejde sammen både internt og med et bredt flertal. En ny regering, som fordomsfrit kan arbejde fremad med udgangspunkt i de erfaringer og faglige miljøer, som trods alt har overlevet de seneste år, og samtidig sætte nye aktiviteter i gang tilpasset de nye energipolitiske rammer. Tre eksempler understreger behovet for nye politiske rammer: Det nye program for energiforskning og demonstration (EUDP) sikrer penge til forskning og støtte til konsortier, der kan udvikle nye og forbedrede energiteknologier. Men programmet er ikke optimalt. Der loves nemlig penge til udvikling af udvalgte teknologier, hvor markedets potentiale er stort og risikosikkerheden er begrænset. Ren finansministertænkning. Men behovet for støtte er jo netop størst, hvor der fortsat er behov for afprøvning mellem forskellige koncepter og dermed en større risiko fx inden for bølgeenergi. Socialdemokraterne vil arbejde for en ordning, der sikrer støtte til nye og risikofyldte teknologier og således dækker hullerne i EUDP. Fremtidens gradvise overgang til et samfund baseret på vedvarende energi kræver, at vi fortsat holder alle teknologiske muligheder åbne. Vedvarende energi kræver et miks mellem centrale og decentrale produktionsformer - måske helt ude på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte bil og i den enkelte husstand. Det kræver en bred indsats for at sikre viden, holdninger og informationer i hele befolkningen. Det kan næppe gennemføres uden kommunal og statslig finansiering – og så støder vi igen på finansministerens modvilje mod at investere i fremtiden. Danske regler for energiforsyning er meget komplicerede. De er udviklet siden oliekriserne for at finansiere de store offentlige investeringer i fjernvarme, naturgas osv. Tiden er inde til at rydde op i disse regler for at fjerne forhindringerne for en mere varieret og decentral energiforsyning. Men kan regeringen gennemføre dette? Erfaringerne med forårets ”reform” af bilafgifterne tegner et tydeligt billede af en regering, der er ved at miste handlekraften. Den førerposition, Danmarki endnu har på vindmølleområdet, er ikke kommet af sig selv. Den er skabt gennem et fornemt offentligt/privat samspil – et samspil som VK-regeringen som en af sine første handlinger satte på stand by. Og her har vi den største energipolitiske udfordring her og nu: Vi har brug for en ny regering, der kan og vil sætte handlekraft bag ordene og få ny gang i energipolitikken. Tiden er inde til Socialdemokratisk energi.