Byggeri

Tiden knap for Møllegården

Udviklingsmidler forslår slet ikke til renovering af den gamle bygning til kunstformål

Møllegården i Terndrup er slemt forfalden, men midlerne er der ikke til en renovering til fire millioner kroner. Arkivfoto: Michael Bygballe.

Møllegården i Terndrup er slemt forfalden, men midlerne er der ikke til en renovering til fire millioner kroner. Arkivfoto: Michael Bygballe.

Møllegården i Terndrup har stået i flere hundrede år, så den står nok også fem år til. Men tiden er ved at løbe ud, medgiver formanden for den selvejende institution, Jens Bovbjerg. Foreløbig har Møllegården modtaget et udviklingstilskud på 100.000 kroner fra LAG Himmerland, men det forslår altså slet ikke. Bestyrelsen havde søgt en million kroner til en særdeles tiltrængt renovering. Væggene hælder fælt og vinduerne er ved at falde ud. Hele det kommunale tilskud på 30.000 kroner årligt går til opvarmning, fortsætter formanden. - Det hele er jo udsprunget af, at der ikke er plads nogen steder til en kunstudstilling. Oprindelig var det Østhimmerlands Kunstforening Kilden, der fik Møllegården tilbudt af den daværende ejer, svømmehallen. Det var for en mundfuld for kunstforeningen og den selvejende institution blev dannet i stedet. Møllegården ligger ved den gamle mølledam i Terndrup. Selve vandløbet er rørlagt og gården har ikke længere noget møllehjul. Foreløbig vil man fortsætte med at søge midler hjem til det store projekt og til det kan de bevilgede 100.000 kroner anvendes. - Vi har hyret professionel hjælp til det, nemlig Grobund i Hobro, slutter Jens Bovbjerg.