Tiden læger ikke alle sår

Psykologhjælp kan være nødvendig for at få bearbejdet sorgen og komme videre, f.eks. ved selvmord

Mange står i dag helt alene med deres sorg. Derfor bliver stadig flere henvist til psykolog. Foto: Hans Ravn

Mange står i dag helt alene med deres sorg. Derfor bliver stadig flere henvist til psykolog. Foto: Hans Ravn

NORDJYLLAND:Opbrud i familiemønstre og krav om effektivtitet på arbejdsmarkedet. Det er efter psykolog og ph.d. Claus Haugaard Jacobsens mening to af de væsentligste forklaringer på, at antallet af nordjyder, som behøver psykologhjælp til bearbejdelse af sorg, er steget kraftigt de seneste år. Siden 1999 er antallet af lægehenviste psykologbesøg for bearbejdelse af sorg vokset fra 2650 til 4105 årligt. - Flere er i dag singler, hvilket betyder, at vi ikke har de stærke familierelationer, som vi havde tidligere, når vi har behov for at få bearbejdet sorg. - Samtidig stilles der stadig større krav til folk både på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Tidligere var det legalt at køre på tre cylindre i en periode, hvis man havde det skidt. Men i dag skal man være toptunet hele tiden, og derfor benytter folk i stigende grad psykologer for at kunne leve op til kravene, siger Claus Haugaard Jacobsen. Han er leder af universitetsklinikken på Aalborg Universitet, hvor de studerende sidst i forløbet får mulighed for at opnå praktisk erfaring. Blandt andet med bearbejdelse af sorg. - Jamen, det, en god familie og gode venner kan gøre, er meget af det samme, som en psykolog kan gøre. Det handler om at tale om sorgen, mindes det tabte. Folk i sorg har behov for at fortælle om deres følelser igen og igen og græde ud. - Man ser ofte, at folk henvender sig, når de ikke længere synes, at de fortsat kan være bekendt at tale med familien om deres sorg. Claus Haugaard Jacobsen gør op med det gamle ordsprog om, at tiden læger alle sår. - Nej, tværtimod. Vi har nogle tab, som vi aldrig kommer helt over, og det nytter ikke at forsøge at trøste sorgen væk. Nogle af de tilfælde, hvor psykologens professionelle baggrund er nødvendig, er f.eks., når de efterladte har personlighedsmæssige problemer, hvilket kan bremse sorgprocessen, eller når psykologen sidder over for en selvmorders efterladte. - Selvmord giver ofte de efterladte langt større skyldfølelse, end når folk dør på anden vis. På samme måde kan indviklede familieforhold komme til udtryk lang tid efter et dødsfald, og så kan der være brug for at sige grimme ting. Det nytter ikke at forsøge at lægge låg på. Hvis man skal forlade en ting, skal man jo først have været der, konstaterer Claus Haugaard Jacobsen.