Lokalpolitik

Tiden rinder ud for DIF's amtsudvalg

Idræts-samvirker kan blive de nye magt-faktorer - hvis man forstår at komme på banen i tide

AALBORG:Amtsudvalgene under Danmarks Idræts-Forbund kan om kort tid være en saga blott. De struktur-ændringer, det danske samfund står over for med nye kommunegrænser og ændret region-struktur, får automatisk indflydelse på de nuværende amtsudvalg under DIF, og på årsmødet i DIF Nordjylland lød det ligefrem fra den tidligere formand, nuværende formand for Dansk Vægtløftnings Forbund John Mørch: Det er måske nu, amtsudvalgene har udspillet deres rolle og bør nedlægges. Formanden for DIF Nordjylland, Michael Andersen, er slet ikke uenig, men han stillede et modspørgsmål, som han finder yderst vigtig at få afklaret: Kan idrætssamvirkerne i stedet få en direkte indflydelse i DIF i stedet? Det har de i dag kun igennem amtsudvalgene. Michael Andersen havde i sin beretning påpeget de store udfordringer, der via samfundets strukturændringer nu pålægges idrætten og dens tilhængere. - Det er nu, man skal blande sig i debatten for at sikre idrætten, og der er kun én part, som kan påvirke den debat – idrætten selv. Og her er det helt oplagt, at idrætssamvirkerne skal stærkere på banen. Der er eksempelvis stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner i dag yder i tilskud til idrætten. Det svinger fra 800 og op til 1200 kr. pr. person, påpegede Michael Andersen som mener, at med kommunesammenlægninger skal man ud og kæmpe for højeste fællesnævner frem for laveste. Michael Andersen tror ikke på, at områder som idræts- og kulturpolitik bliver genstand for særlig stor grad af lokal planlægning. Det bliver i hans øjne miljø og sundhed, man får indflydelse på lokalt. Men han påpegede det vigtige i at vise sig på banen, for som han også konstaterede, så dyrker op mod halvdelen af alle idrætsaktive i dag deres sport uden for det organiserede idrætsliv. Og der er ikke nogen grundlov, som foreskriver, at det kun er det organiserede idrætsliv, der skal have tilskud. Vagn Sandersen frra Dansk Badminton Forbund var fremme med tanker om, at det er på tide at lægge DIF og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) sammen, i og med, at det ofte er de samme medlemmer man har, og i mange tilfælde de samme målgrupper, man servicerer. Også det ser Michael Andersen positivt på: - DIF arbejder for en enhedsorganisation, men det kræver, at modparten vil spille med. Og i Danmark går vi ikke ind for tvangsægteskaber. Her er det DGI, som må vise, at de vil være med. Årsmødet havde deltagelse af et halvt hundrede repræsentanter for 20 specialforbund og to idrætssamvirker, og også økonomien i DIF Nordjylland varsler, at det går på hæld. Kasserer Svend Rom kunne fremlægge et regnskab, der viser 53.000 kr. i underskud. Oven på et underskud i fjor på 159.000 kr. er der nu kun 123.000 kr. tilbage i kassen, lige nok til at holde butikken kørende et par år endnu. Alle valg var genvalg.