EMNER

Tidlig pubertet rammer oftere adopterede

Adopterede piger kommer ti gange oftere for tidligt i pubertet. Ingen ved endnu hvorfor

Adopterede børn fra Sydamerika, Indien og andre asiatiske lande end Sydkorea har mellem 10 og 30 gange så stor risiko som danskfødte børn for at komme for tidligt i pubertet.Foto: Scanpix

Adopterede børn fra Sydamerika, Indien og andre asiatiske lande end Sydkorea har mellem 10 og 30 gange så stor risiko som danskfødte børn for at komme for tidligt i pubertet.Foto: Scanpix

Det har i lægeverdenen længe været et kendt, men gådefuldt fænomen, at adopterede, udenlandske piger kommer i puberteten før andre. Hidtil har ingen vidst, hvor mange, det drejer sig om, men nu har et forskerhold sat tal på formodningerne: Adopterede børn har mindst ti gange større risiko end danskfødte børn for tidlig pubertet. - Mange studier har indikeret, at adopterede børn har en øget risiko for at gå for tidligt i puberteten, men man har ikke vidst, hvor stort problemet er. Det ved vi mere om nu, siger Grete Teilmann, læge på Rigshospitalet. Alder ved adoption Hun og resten af det danske forskerhold har ved hjælp af tal fra Landspatientregistret undersøgt, hvor mange børn, der er registreret med diagnosen for tidlig pubertet i perioden 1995-2001. Ud af 655 børn, der har været til lægen med for tidlige tegn på pubertet, var 51 adopteret fra udlandet, og det er en klar overrepræsentation. Forskerne ved endnu ikke, hvorfor de adopterede oftere kommer for tidligt i puberteten. Men ifølge Grete Teilmann har undersøgelsen givet nogle idéer om, hvad man skal lede efter. Blandt andet har det danske hold fundet ud af, at alderen ved adoption har betydning. Jo ældre barnet er, når det bliver adopteret, jo større er risikoen. - Det ser ud som om, at længden af opholdet i hjemlandet betyder noget. Det kan være, at barnet har fået for lidt ernæring i flere år, og så ændres kosten pludselig, men der kan også være mange andre forhold, der spiller ind, siger Grete Teilmann. En belgisk undersøgelse peger på, at tidlig pubertet kan fremprovokeres af hormonforstyrrende stoffer, men også psykologiske faktorer som stress kan påvirke puberteten. De danske forskere undersøgte også indvandrerbørns andel af de tidlige puberteter - både børn, der er indvandret til Danmark med familien, og børn, der er født af indvandrere i Danmark. Ingen af de to grupper adskilte sig særligt fra de danskfødte børn. Enkelte drenge Det er udenlandske børn, der bliver adopteret af danske forældre, der har den øgede risiko, men selv inden for denne gruppe er der store forskelle. - Det har tilsyneladende noget at gøre med, hvor man bliver født henne, for de adopterede børn, der kommer fra Sydkorea, har slet ingen forøget risiko, mens børn fra Sydamerika, Indien og de øvrige asiatiske lande har en risiko, der er mellem 10 og 30 gange så stor som de danskfødte børns, siger Grete Teilmann. Men også årsagen til de regionale forskelle er endnu et mysterium. Det er næsten kun piger, der går i pubertet for tidligt, men også enkelte drenge rammes. Grænsen for tidlig pubertet er otte år for piger og ni år for drenge./ritzau/