EMNER

Tidlig tøndeslagning

STERUP:Sterup-borgerne er morgenfriske. Det er baggrunden for, at borgerforeningen har valgt at flytte tidspunktet for den årlige fastelavnsfest, så i stedet for fastelavnsboller inviteres der i år til morgenkaffe med rundstykker. Heller ikke morgenavisen kommer deltagerne til at savne, der sørges for morgenaviser - blandt andet NORDJYSKE Stiftstidende - Der er således absolut ingen undskyldning for forældre til at blive hjemme i stedet for at tage med børnene til fastelavnsfest, siegr Ulla Christensen fra SterupBorgerforening. Efter morgenkaffen skal katten slåes af tønden, hvorefter der afvikles lege og konkurrencer, som borgerforenmingens aktivitetsudvalg står for.