Skolevæsen

Tidlig tysk på Fladstrand Skole

} FREDERIKSHAVN: Fladstrand Skole starter fra næste skoleår et forsøg med "tidlig tysk". Eleverne får tysk på skoleskemaet allerede fra 6. klassetrin i forsøget, der i første omgang løber over en periode på fire år. Tysklærerne mener, at elever i 6. klasse er mere åbne og parate til at modtage tyskundervisning end elver i 7. klasse. Nogle elever i overbygningen "lukker sig" tidligt for faget tysk og nogle melder endda tysk fra. Ved at starte undervisningen i 6. klasse vil man få en mere positiv indgangsvinkel til faget, lyder begrundelsen for ønsket om at starte tyskundervisningen i 6. klasse. Færre børn i Strandby } STRANDBY: Der fødes færre børn i Strandby og dermed er der ikke behov for så mange pladser i Strandby Fritidscenter. Fritidsordningen er normeret til 110 børn, men nednormeres nu til 100, og klubben nednormeres fra 145 til 120 pladser. Samtidig nednormeres fritidscenterets budget med godt 200.000 kr. i år og knap 500.000 de kommende år.