Socialforhold

Tidlige julegaver til foreninger

} PANDRUP: 17 foreninger havde søgt om at få del i puljen på 43.448 kr. til frivilligt socialt arbejde. Med undtagelse af fire ansøgninger blev alle imødekommet. Således har Hune-Blokhus Pensionistforening fået 2.000 kr. til befordring. Samtlige vennekredse ved de fire plejecentre, 5.000 kr. Ældresagen i Pandrup, 2.125 kr. Der er 12.000 kr. til månedlige søndagscaféer i Ungdomsborgen. PGU Seniorafdeling, 4.000 kr., Dansk Røde Kors Besøgstjeneste, 2.125 kr., Ingstrup Nørkleklub, 1.500 kr., Saltum Husflidsskole havde søgt om 17.000 kr. til fire trædrejningsmaskiner og til materialer til juleklip, men får 1.000 kr. til juleklipsmaterialer. Saltum Pensionistforening, 2.000 kr. Radioklubben, 2.000 kr., mens sognepræst Michael Berg får 2.125 kr. til befordring i forbindelse med det multikulturelle værested. Hvetbo-koret ville gerne have 3.300 kr. til 30 DGI-sangbøger, men da de har mulighed for at søge om pengene andetsteds, blev ønsket ikke imødekommet. Egnssamlingen i Saltum havde søgt om 9.000 kr., men henvises til at søge om tilskud hos Børne- og kulturudvalget. Dansk Røde Kors Genbrug ville gerne have 3.000 kr. til hyggeaften for det frivillige butikspersonale, men fik afslag. Det samme gjorde JetsmarkInvalide- ogPensionistforening, der havde søgt om 3.400 kr. til bus, musik og foredrag. - Vi giver ikke tilskud til, at folk kan køre ud af kommunen og gøre deres indkøb, siger formanden for socialudvalget, Frits Pedersen (S).