Tidligere borgmester: - Jeg vælger åbenheden

Ove Christensen kritiserer lukketheden i årets budgetforhandlinger

Lokalpolitik 14. oktober 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt skal nu afgøre, om Frederikshavn Kommune begik en fejl ved at sende et katalog med sparemuligheder til høring i Ældrerådet - og om kataloget efter denne høring skal være tilgængeligt for offentligheden. Som tidligere omtalt er de juridiske eksperter uenige om fortolkningen af reglerne om aktindsigt, men uanset, hvad Tilsynsrådet og ekspertisen måtte finde ud af, får forløbet af årets budgetforhandlinger et politisk efterspil. Brugerråd, tillidsfolk og forældre- og skolebestyrelser har siden vedtagelsen af budgettet i mandags været kaldt til orienteringsmøder, hvor de har kritiseret lukketheden. Udadtil går kun SF og Dansk Folkeparti ind for offentliggørelse af sparekataloget. CD undlod at stemme, men internt i de politiske partier er der stor utilfredshed med forløbet. Kritik af forløbet Vi har spurgt tidligere borgmester Ove Christensen, der er sygemeldt fra byrådsarbejdet, men med interesse og en vis undren har fulgt forløbet fra sidelinien. - Jeg synes, det er lykkedes at lave et flot forlig, hvor alle partier er med, men jeg er slet ikke enig i forløbet, og det har jeg meddelt mine byrådskolleger i den socialdemokratiske gruppe. Ove Christensen mener, at sparekataloget burde være offentliggjort i det øjeblik, det blev udleveret til politikerne. - Regeringen har indført skattestop, og vi har en aftale mellem KL og regeringen, som ikke lever op til det forventede. Men hvad sker der ved at fortælle folk i Frederikshavn om hvilke sparemuligheder, embedsmændene stiller op. Muligheder, der ikke bringer os i strid med lovgivningen, men måske er politisk utænkelige. Det vil helt sikkert give uro og debat. Åbenheden har sin pris, men jeg vælger åbenheden, siger Ove Christensen - der i sin tid som borgmester var med til at indføre åbne dagsordener. - Det skabte også voldsom debat, men i dag er det jo en helt naturlig og selvfølgelig ting, at borgerne skal kunne se, hvad der er på dagsordenen i byrådet og de enkelte udvalg. I øvrigt er det jo umuligt at holde noget hemmeligt, når så mange alligevel informeres. Når to mennesker ved noget, er det ikke hemmeligt ret længe.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...