Lokalpolitik

Tidligere landboformand i spidsen for Venstre

AALESTRUP:Gårdejer Arne Christensen, I/S Hedelund på Fjelsøvej ved Aalestrup og tidligere formand for Vesthimmerlands Landboforening, er valgt som ny formand for Venstres samarbejdsudvalg i Aalestrup Kommune. Det skete ved en generalforsamling på Ll. Restrup forleden, hvor knap 30 medlemmer var mødt op. Eneste punkt på dagsordenen var valg af formand, som afløser for Palle Nielsen, Hvilsom. Det var på opfordring af mange medlemmer, at Arne Christensen sagde ja til posten. Opbakningen var stor til den nye formand, der var blandt Venstres kandidater til kommunalvalget i 2001. Arne Christensen har stor erfaring i foreningsarbejdet, især i kraft af de mange år i Landboforeningen. Her overtog han formandsposten efter H.O.A Kjeldsen, ligesom han i en periode var formand for "Samvirksomheden" - det fælles rådgivningscenter i Aars, som både Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars kommunes landmænd blev tilknyttet. Trods en travl tilværelse som landmand og en stor besætning, som han driver sammen med broderen Tage, ser den nye Venstre-formand frem til hvervet med stor spænding. Og han er ikke i tvivl om, hvilke opgaver, der har størst prioritet. Der skal laves en strategi, der kan styrke Venstre og ruste partiet frem til næste kommunalvalg. Samtidig ser han det som sin fornemmeste opgave at forsøge at få samlet trådene i hele kommunen. - Turbulensen i byrådet, hvor der ikke længere er nogen tillid mellem fløjene, har været med til at splitte kommunen. Det er en uholdbar situation, som vi skal have ændret. Uenighederne og det manglende samarbejde mellem politikerne bevirker, at vi står i en meget dårlig forhandlingssituation, når vi taler om kommunesammenlægning. Det skal vi have rettet op på, og vor målsætning er klar: Vi skal have opnået et borgerligt flertal ved næste kommunalvalg, fastslår Arne Christensen. Med posten som SU-formand følger mange timers arbejde. Dels i udvalget, men også i Viborg-kredsen og i Amtsrådsforeningen.