Tidligere og nuværende ejere spiller Sorteper om tjæregrund

Regningen for oprensning af tjære i Øster Hurup kan udløse flere retssager

HADSUND:Ejeren af en grund i Øster Hurup står med en millionregning, efter at Nordjyllands Amt har konstateret, at hendes grund er tjæreforurenet. Fiskere har i generationer tjæret deres garn, for at de ikke skulle rådne. Tjæren dryppede af garnene og trængte ned i jorden og forurenede. Nordjyllands Amt tog i slutningen af 90'erne hul på kortlægningen af tjæregrunde i Nordjylland og fandt i den forbindelse en tjæreplads på Hjejlevej i Øster Hurup. Her bor Margit Grove, som nu står med et forureningsproblem og udsigten til en kæmperegning for oprensning af jorden. Hun kan ikke - i modsætning til mange tusinde andre grundejere med forurenet jord - benytte sig af amtets værditabsordning, fordi huset på grunden først blev bygget efter 1992. Værditabsordningen betyder, at ejeren maksimalt kan komme af med 40.000 kroner for at få igangsat oprensningen, Finansstyrelsen betaler de øvrige udgifter. Men ordningen gælder kun huse bygget før november 1992, og da Margit Groves hus er bygget senere, kan oprensningen koste hende op imod en million kroner. Da tjæreforureningen er af gammel dato, kan regningen måske sendes videre til de tidligere ejere. I første omgang har Søren Christensen, der ejede grunden på Hjejlevej mellem 1994 og 1998 og byggede huset i den periode, fået et erstatningskrav fra Margit Grove, hvilket har chokeret ham. - Jeg havde intet kendskab til forureningen, før der blev lagt sag an mod mig. Og det vil jeg ikke stå model til, siger Søren Christensen, der i dag bor i Sønderjylland. Endnu inden det mellemværende er afklaret, har Søren Christensen lagt sag an mod Hadsund Kommune, som han har købt grunden af tilbage i 1994. Fordi han mener, sagen er principiel. At han har stævnet kommunen, er ifølge Søren Christensen ikke et udtryk for, at kommunen som offentlig myndighed er særligt ansvarlig. Men som den næste i rækken af tidligere ejere står kommunen altså for tur, hvis Søren Christensen bliver dømt til at betale. - Det er urimeligt og problematisk i forhold til de tidligere ejere. Det bør være statens problem - ikke de private ejeres og heller ikke kommunens. Lovgivningen er ikke så bearbejdet, som den burde være, mener Søren Christensen, der undrer sig over, at han skal betale for en forurening, som han ikke kendte til. 80-årig står for tur Samme holdning har Hadsund Kommune, som også har ejet grunden, der ligger ud til Kattegat. Kommunen mener, at man har handlet i god tro og var ikke klar over, at grunden var forurenet. Da kommunen i 1989 købte grunden, var købssummen 200.000 kroner, og da den blev solgt videre til Søren Christensen i 1994, var beløbet 100.000 kroner, hvilket kan tolkes, som om kommunen vidste, der var noget galt. Men forklaringen på den lavere pris er, at Hadsund Kommune købte grunden for at få strandretten, som følgelig ikke var med i salget i 1994. Erstatningsretligt kan Hadsund Kommune ikke komme til at betale mere end de 100.000 kroner, som den fik for grunden, og derfor ønsker kommunen ikke at bruge for mange kræfter på sagen. Ifølge kommunaldirektør Bo Nielsen vil kommunen afvente retssagen mellem Margit Grove og Søren Christensen, før man tager stilling til, hvad der skal ske. Man har dog orienteret den tidligere ejer om problemet, så nu sidder en 80-årig dame i København og venter på at høre, om hun bliver den næste i rækken af tidligere ejere, som måske - måske ikke - ender med Sorteper. - Har man ikke skudt over målet, spørger Søren Christensen om statens ansvar i sagen. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er folketingets formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Eivind Vesselbo (V) blevet orienteret om tvisten i Øster Hurup.