Tidligere SID-formand for Nørager fyret

- Vi var nødt til at skære ned, ellers var alternativet en kontingentforhøjelse, siger den nye formand for SID Hobro-Nørager

HOBRO:Dønningerne omkring den meget omtalte fusion mellem SID Nørager og SID Hobro har endnu ikke lagt sig helt. Kor tid efter kampvalget om formandsposten i den ny afdeling er den tidligere formand for SID Nørager, Ketty Hansen, der stillede op som modkandidat til Henning Mågaard Nielsen, Hobro, nu er blevet fyret. Hun modtog sin opsigelse sent om aftenen 27. februar - lige efter et bestyrelsesmøde i SID Hobro-Nørager. NORDJYSKE Stiftstidende har i den forbindelse modtaget et læserbrev fra Ketty Hansen. Under overskriften "Tidligere formand for SID-Nørager takker" skriver hun: - En tak til SID-Nøragers bestyrelse, samarbejdspartnere og sidst men ikke mindst medlemmerne af den tidligere Nørager-afdeling for alt gennem 26 år. Jeg må beklageligvis meddele, at jeg ikke er i stand til at gøre mine igangværende faglige sager samt andet aftalt færdigt. Grunden herfor er, at jeg på bestyrelsesmødet 27. februar efter afslutningen af urafstemningen modtog min fyreseddel til øjeblikkelig fratrædelse. Tak til alle som støttede mig under valgkampen. Med venlig hilsen Ketty Hansen, tidligere faglig sekretær i SID Hobro-Nørager. Ketty Hansen ønsker ikke at kommentere fyringen yderligere på nuværende tidspunkt. Men det vil tidligere bestyrelsesmedlem i SID Nørager, Verner Andersen godt: - Jeg står ganske uforstående overfor, at man sender en fyreseddel ud halvanden måned efter sammenlægningen, siger Verner Andersen, som kun har rosende ord til overs for Ketty Hansen og det arbejde, hun har gjort i Nørager-afdelingen. Verner Andersen er også ked af, at den nye bestyrelse har truffet nogle beslutninger, som han mener strider imod den fælles sammmenlægningsaftale, de to tidligere bestyrelser i enighed underskrev. Heri var de blandt andet enige om, at åbningstiderne i de to afdelinger skulle køre som hidtil i hvert fald i en væsentlig periode. Men på generalforsamlingen 18. februar fremsatte bestyrelsen et forslag om at ændre åbningstiderne, og det blev vedtaget. - Set i lyset af de ting, som nu er sket, så kan jeg da godt fortryde lidt, at vi overhovedet indledte forhandlinger om en sammenlægning med Hobro, siger Verner Andersen. Opsigelsen af Ketty Hansen begrundes med, at der skal ske en reducering i den faglige bemanding - blandt andet på grund af ændringer i åbningstiderne. Henning Mågaard Nielsen siger om opsigelsen af Ketty Hansen: - Jeg kan da godt se, at det ser lidt underligt ud, at det lige er hende, der bliver fritstillet. Men vi har set på kvalifikationer, og hvad vi har brug for i afdelingen, og der er brug for en, der både har forstand på det faglige og på A-kasse området, siger Henning Mågaard Nielsen. Han beklager, at bestyrelsen har været nødt til at tage dette drastiske skridt, og han afviser, at det har noget som helst med formandsvalget at gøre: - Vi diskuterede i bestyrelsen til klokken 01, hvad vi kunne gøre, og jeg synes, vi har vendt alle muligheder. Men vi kan simpelthen ikke få budgettet til at hænge sammen, hvis vi ikke skærer ned. Alternativet er en kontingentforhøjelse, og det tror jeg ikke, at vores medlemmer er interesseret i, fortsætter den nyvalgte formand. Med hensyn til ændringen af åbningstiderne, som i sammenlægningsaftalen er aftalt til at fortsætte som hidtil i de to afdelinger, siger han: - Der blev i den aftale lavet en fejl i forhold til de principper, som blev aftalt forud, så bestyrelsen kun kan ændre åbningstiderne på en generalforsamling. Det har altid været meningen, at Nørager ved sammenlægningen skulle være et satellit-kontor. De skal selvfølgelig nok få fuld service i Nørager, og vi er meget kede af, at vi har været nødsaget til at tage denne beslutning, slutter Henning Mågaard Nielsen De to SID-afdelinger blev slået sammen til en afdeling - SID Hobro-Nørager - med virkning fra 1. januar. Forud var gået en lang række forhandlinger mellem de to afdelinger - mellem formændene Anker Illeriis, Hobro og Ketty Hansen, Nørager, og deres bestyrelser. Ketty Hansen var formand for SID Nørager fra 1990 og til sammenlægningen. Derefter blev hun ansat som faglig sekretær i SID Hobro-Nørager. Da Anker Illeriis døde omkring årsskiftet, blev næstformand Henning Mågaard Nielsen konstitueret formand. For knap en uge siden var der så valg til formandsposten i SID Hobro-Nørager, og her stillede både Henning Mågaard Nielsen og Ketty Hansen op. Resultatet af urafstemningen blev, at Henning Mågaard Nielsen blev valgt med 451 stemmer mod 240 stemmer til Ketty Hansen.