EMNER

Tidligere ude

BRO-STILLERE:Provsterne i de to Hjørring-provstier får det (13.3.) til at se ud, som om læserbrevsskribenter (formentlig også undertegnede) skulle have hævdet, at provster er diskvalificerede som anbefalere af bispekandidater. Det, der alene har været sat spørgsmålstegn ved, er, om et provsteflertals anbefaling skulle være således særligt kvalificeret, at man kunne lade dén være udslaggivende alene. Så kunne man lige så godt - i lighed med hvad man gør i Rom ved et pavevalg, hvor kardinalerne afgør det hele - låse provsterne inde og vente på at se den hvide røg fra skorstenen, når de havde fundet manden. Og altså i givet fald: også en af deres egen midte. At anbefalere af Marianne Christiansens kandidatur tidligt har kontaktet flere provster for at høre om deres eventuelle støtte - præcis som de har kontaktet menighedsrådsmedlemmer og præster - siger for mig at se intet om, at én kategori af anbefalere skulle være hverken mere eller mindre kvalificeret end en anden. Alle de oprindeligt tre kandidaters bagland har mig bekendt kontaktet valgberettigede i hele stiftet for at samle anbefalere og stillere, og folkene bag Henning Toft Bro var tidligere ude end nogen andre.