Tidsplan godkendt

Medlemmerne af sundheds-, ældre- og handicapudvalget besluttede i sidste uge at godkende den plan, som nu er lagt for opførelsen af et nyt plejecenter i Hjørring.

Det er det nuværende Motellet, der skal totalombygges efter lov om almene boliger. Der skal bygges 45 nye plejeboliger - heraf skal de ni være specielle demensboliger. Ombygningen ventes at ville koste 60,6 mio. kr. uden moms. Arbejdet skal i EU udbud. Ifølge den vedtagne plan vil de nye boliger kunne tages i brug 1. januar 2012. Byggesagen skal løbende behandles på udvalgets møder.