Lokalpolitik

Tidsplan

31. marts 2005: Fremsættelse af "Forslag til lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat" 19. april 2005: Førstebehandling af forslaget i Folketinget juni 2005: Andenbehandling af forslaget i Folketinget maj 2005 (forventet): Betænkning fra Europaudvalget. 7. september 2005 (forventet): Tredjebehandling af forslaget i Folketinget. Lovforslaget er på forhånd sikret flertal, da V,K,S, R og de forhenværende skeptikere i SF har indgået en aftale om at anbefale et ja. 27. september: Folkeafstemning Kilde: EU-Oplysningen