Tidsplanen

10. februar - 14.februar: Arbejdsplads etableres. 17. februar - 14. april: Jord- og vejarbejder: Myhlenbergsvej - Sdr. Alle. 28. april - 20. juni: Jord- og vejarbejder: Østergade - Mejerivej. 25. august - 7. november: Jord- og vejarbejder: Sdr. Alle - Mejerivej. 25. august - 20. November: Belægning, belysning, afstribning og færdselstavler på veje, stier og fortove. 21. november: Den nye vej tages i brug.