Lokalpolitik

Tidsplanen

1. september 2004: Frist for 12 kommuner i Viborg Amt til at meddele, om de vil være i den midtjyske eller den nordjyske region. September 2004: Forligspartierne tager ifølge forligsteksten stilling til disse tilkendegivelser. 1. januar 2005: Kommunerne har frist til at indgå aftaler om sammenlægning. Frem til 1. juli 2005: Indenrigsministeren kan forsøge sig som forligsmager over for kommuner, der ikke selv har fundet sammen i tilstrækkeligt store enheder. Når kommunegrænserne er endeligt på plads, fastlægges regionsgrænserne endeligt. November 2005: Valg til regionsråd og til byråd i de nye kommuner. Disse organer forbereder i 2006 de nye regioner og nye kommuner. 1. januar 2007: Regioner og nye kommuner træder i funktion.