Tidspres giver fejl i sagsbehandling

Kun 12 ud af 49 afgørelser i handicapsager i fem kommuner er i orden

Socialforhold 8. december 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Familier med børn med handicap eller langvarige lidelser kan søge om at få dækket visse merudgifter. En undersøgelse, lavet af Det Sociale Nævn, viser, at der er fejl i tre ud af fire sager om merudgiftsydelse. - Vi bliver kritiseret for en del fejl i beregninger af merudgiftsydelser, og det skal der rettes op på, konstaterer formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF) efter en drøftelse i udvalget. Det Sociale Nævn har undersøgt 49 bevillingssager om merudgiftsydelser til handicappede børn og unge i fem kommuner i Nordjylland. Fejlene er ¿gået begge veje¿. I nogle tilfælde har forældrene ikke fået det, de har krav på i henhold til lovgivning. Andre har fået støtte uden at love og regler har givet mulighed for det. Kommunen har for eksempel ikke dokumenteret beregninger, måske er det ikke godtgjort, at det er berettiget at yde hjælp eller der er ikke fulgt op på sager. Måske mangler lægelige oplysninger. Der findes særlige beregningsregler, hvorefter ydelser skal beregnes som ottendedele af et standardbeløb. Ofte er det ikke sket. Konsekvensen har været, at der enten er udbetalt for meget eller for lidt i forhold til reglerne. Der har også været en tendens til at træffe tidsbegrænsede afgørelser, hvilket der ikke er hjemmel til. Paul Rode Andersen fortæller, at kommunen mangler socialrådgivere. På et tidspunkt manglede der seks socialrådgivere. Nu er der ¿kun¿ to ubesatte socialrådgiverstillinger i forhold til normeringen. - Det er klart, at det har betydet, at den enkelte sagsbehandler har siddet med alt for mange sager, og derved opstår desværre fejl. Desuden vil vi satse på mere efteruddannelse af sagsbehandlerne, forklarer Paul Rode Andersen. - Overordnet er vi i hvert fald nødt til at stramme op på praksis i handicapafdelingen, så vi lever op til lovkravene, understreger udvalgsformanden, der lover, at udvalget løbende vil holde øje med udviklingen. Børne- og ungdomsudvalget overtog ansvaret for familieafdelingen i sommer fra socialudvalget. De sager, som Det Sociale Nævn har undersøgt i den nævnte praksisundersøgelse, begynder i nogen tilfælde i 2000 - altså i de gamle kommuners tid. Det Sociale Nævn hører under Statsforvaltningen Nordjylland. Nævnets opgave er også at behandle klager over afgørelser i sociale sager, truffet i kommunerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...