Turisme

Tiggergang om flere penge til turistkontor

Når økonomiudvalget i dag, mandag, samles for første gang siden sommerferien, ligger der på bordet en ansøgning fra Sindalegnens Turistkontor om et kommunalt tilskud på 200.000 kroner. Bestyrelsen for Sindalegnens Turistforening begrunder ansøgningen med, at det ikke er muligt at opretholde turistbureauets drift med fortsat salg af DSB-billetter uden ansættelse af minimum en heltidsmedarbejder. Der har i det seneste års tid ikke været ansat en turistchef, og den nuværende daglige leder af bureauet er der kun på halv tid. Mere tid og flere ressourcer skal medvirke til, at turistforeningen kan komme op fra det vågeblus-stadie, som foreningen befinder sig i, så der igen kan gøres mere for markedsføring og andre tiltag, der fremmer turismeoplevelser i Sindal Kommune. Samtidig har turisterhvervet behov for et organ til koordinering og produktudvikling, hvilket der i dag kun i meget begrænset omfang er mulighed for. Sindal Kommune yder i dag et årligt tilskud på 335.100 kroner til turistforeningen, og på kontoen for erhvervsfremme og turisme er der for 2003 kun budgetteret med godt 1,2 mio. kr. Så der skal sandsynligvis reduceres andre steder, hvis det nye ønske om penge skal imødekommes. poch