Tikkende bombe eller bare sortsyn

Både socialudvalg og bsk-udvalg mangler at finde flere millioner

SKØRPING:Mogens Schou Andersen (DF) og Peter Riise (UP) mener generelt, at byrådsflertallets ”gavebod” over for kulturlivet er ved at køre kommunens økonomi i sænk. Det prøvede forligspartnerne ganske vist at slå hen ved at kalde det et urimeligt sortsyn, men især er de to borgerlige enmandsgrupper bekymrede over de mange millioner, som både socialudvalget og børn, skole og kulturudvalget vitterlig stadig mangler selv at finde på deres budgetter. For eksempel havde bsk-udvalget så sent som til byrådsmødet i september meddelt, at der i 2003 forventes et underskud på op til fire en halv million, som man ikke før budgetvedtagelsen så nogen mulighed for at finansiere. - Men nu skal I jo spare yderligere 600.000 kr. ifølge forliget, så det må blive til fem millioner i alt. Det vil i hvert fald komme til at gå ud over børnene, mente Mogens Schou Andersen, men bsk-formand Leon Sebbelin (R) kaldte det en misforståelse: - Vi skal spare 450.000 kr. på 2004-budgettet, for de 150.000 kr. skal findes på specialundervisning. Det er bestemt af budgetaftalen. Så er det da rigtigt, at vi har nogle budgetoverskridelser i år, men det kikker vi på på næste udvalgsmøde, lød det beroligende fra Sebbelin. Socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen talte som SF’er og forligspartner, da også han så lyst på bsk-økonomien: - De 600.000 kroners besparelse på bsk er vi selvfølgelig ikke vilde med i SF, men der er lavet et godt arbejde med rammestyring af specialundervisningen. Og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sige sådan her, men de resterende 450.000 kr. ud af et budget på 150 millioner virker ikke af så meget, sagde han og blev straks korrekset af Mogens Schou Andersen: - Med de 150 millioner tror jeg, du tænker på dit eget socialbudget. Børn, skole og kultur har 90 millioner. Peter Riises bud på at dæmpe bsk’s stigende udgifter lagde sig på linje med statsministerens åbningstale, sagde Riise selv: - Vi har 21 utilpassede børn, som koster 10 millioner om året! Her kunne virkelig findes nogle besparelser. Det er jo vores velfærdsbørn, der er snotforkælede! Og det er selvfølgelig hos forældrene, der skal strammes op! Men så måtte Leon Sebbelin komme med en advarsel: - Hvis man vil gøre noget nyt på det område, skal det gøres med omtanke, og vi kan endda muligvis risikere at gøre det på en bedre måde for lidt færre penge. Men man kan ikke bare fare ind som en hund i et spil kegler, så kan vi komme til at skade netop de svageste. Også Niels Jørgen Nielsen (UP) står uden for budgetforliget og var bekymret over besparelsen på 600.000 kr. på børn, skole og kultur. - Man skulle ikke skære i den grundlæggende uddannelse, mens socialudgifterne bare kører derudad. Her har man fået tilført næsten 10 millioner, men på bsk skærer man bare, sagde han forarget. Også i socialudvalget er der imidlertid mere hjemmearbejde at gøre efter budgetvedtagelsen, som ganske vist betyder 1,2 million ekstra til socialområdet, men overlader det til udvalget at skære 1,8 million. Det bekymrede især Peter Riise: - I vores forslag har vi afsat halvanden million ekstra til ældreområdet for at bevare det nuværende serviceniveau, men behovet kommer op over tre millioner. Det er der slet ingen tvivl om, sagde han, mens socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen talte i forsigtige vendinger om en vis ”normeringstilpasning” og ”tilpasning i servicedefinitioner” for at få ydelserne til at passe til pengene. - Det handler om, at bsk skal finde 450.000 kr. og det er altså ikke meget ud af et samlet budget på 90 mio. kr. , så hverken Hellum Skole eller ældreområdet er i fare, forsikrer borgmester Børge Olsen efter mødet. - Der er absolut ingen grund til bekymring, og det budget, vi har lagt, skal nok holde. Vi har ikke arbejdet i næsten et år med et budget, som vi ikke tror kan holde i hvert fald i store træk, tilføjer borgmesteren.