Til aflastning

U-LANDE:U-landshjælp kunne bruges til aflastning af menneskers nød og ulykke i katastrofesituationer, hvad enten det er naturlige eller menneskeskabte ødelæggelser. Den form for demokrati, der kaldes frihandel, tjener kun monopolernes interesser. Studér bananindustrien, olieindustrien, diamantindustrien samtidig med, at man smadrer tekstil-industrien i Afrika. Hvis de nationale u-landsregeringer synes, at de vil have national selvbestemmelse over deres rigdomme, ja, starter man økonomisk og teknisk boykot af deres ret til selvbestemmelse, og falder de ikke til patten, forsøges med statskup og direkte krig og infanteri - invasion. Den hvide mand har i næsten 500 år slået, solgt, udbyttet og myrdet brune afrikanere, så der kan måske være en årsag til, at afrikanerne ikke stoler ret meget på den hvide mands velgørenheds forsøg.