Til at stole på?

Skolevæsen 1. juni 2005 06:00

PISA-UNDERSØGELSE: I det moderne samfund er det blevet "in" at måle skoleelevers færdigheder. Alle lande i verden vil helst ligge helt i toppen, når emnet er skoleelevers færdig-heder. Ud af det er Pisa-undersøgelsen dukket op. Pisa-undersøgelsen lever ikke op til kravene til videnskabelighed. Testen er hemmelig og kan ikke ses i sin helhed. Det forhindrer enhver kritisk gennemgang, og det forhindrer andre videnskabsmænds mulighed for at gentage testen. Der har indtil videre været to undersøgelser (2000, 2003), og de undersøgelser viser, at danske skoleelever er dårligere i naturvidenskab og evaluerings-opgaver. Derimod viser testen, at Danmark ligger nr. to i verden, når det kommer til elevernes holdning til samarbejde. Danmark ligger også højt placeret i bl.a. læsning, problemformulering, IT og matematik. Vi har længe hørt i fjernsynet, at danske skoleelever er dumme i forhold til resten af verden. Rundt omkring i verden er der mange forskellige måder at undervise på. Nogle lande lægger måske meget vægt på nogle bestemte fag, hvor andre lande gør det stik modsatte. I nogle lande skal eleverne også gå et år om, hvis de dumper til eksamen. Derfor kan elever i 9,- 10. klasse være 17-18 år gamle. Da man ikke har samme undervisningssystem, er det svært at sammenligne elefærdigheder. På det grundlag, at Pisa-undersøgelsen ikke er tilgængelig for videnskabmændene, kan vi ikke være sikre på, at testene er udført korrekt. Hvis testene ikke er udført korrekt, så er resultaterne heller ikke korrekte. Det kan give nogle problemer på lang sigt. Man kan derfor sige, at Pisa-undersøgelse ikke er den rigtige måde at finde ud af elevers færdigheder på. Er det så korrekt at sige, at danske skoleelever er direkte dumme, hvis man ikke kan stole 100 pct. på Pisa-undersøgelsen?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...