EMNER

Til bords i Norden - og i Skallerup

HJØRRING:Madtraditioner i Norden er i fokus, når Hjørring Seminarium i denne uge er vært ved en nordisk konference i Skallerup Klit. Deltagerne er lærerstuderende og lærere, som arbejder med hjemkundskab i læreruddannelsen i de nordiske lande. Konferencen hedder ”Til bords i Norden”. Forhistorien for konferencen er et samarbejde, et nordisk netværk, mellem hjemkundskabssektionerne på seminariet i Hjørring, Høgskolen i Agder i Kristianssand, Norge, og Åbo Akademi i Vasa, Finland. Deltagerne vil høre foredrag af ph.d Jette Benn fra Danmarks Pædagogiske Universitet, der vil tale over ”Til bord i Norden - i ord og handling”. Fra Finland taler ph.d. Päivi Palojoki om ”Forandringer i finsk madkultur”, og Norge er repræsenteret med forfatter Henry Notaker, Oslo, der giver et foredrag, som hedder: ”En kulinarisk rejse gennem Nordens madhistorie”. Der bliver også tid til at opleve undervisning i hjemkundskab på både Muldbjergskolen og Hjørring Seminarium, ligesom der er indlagt et besøg på KelsenBisca i Hjørring.