til forhandling

Kriminalforsorgens mentorordning blev vedtaget tilbage i 1999 som et tilbud til unge kriminelle med anden etnisk baggrund end dansk. Erfaringerne med mentorerne var så positive, at man siden udvidede projektet til at omfatte alle unge strafafsonere. Finansieringen af det nuværende projekt udløber med udgangen af 2009, og det betyder, at man i forbindelse med efterårets forhandlinger om SATS-puljemidler, der afsættes til initiativer til samfundets svageste, skal tage stilling til, hvilken rolle mentorordningen fremover skal spille.