EMNER

Til gavn for alle

Søgningen af studerende fra lande uden for Europa til det nye studieår på Aalborg Universitet er aftaget drastisk. Mod 230 sidste år har kun 30 søgt ind i år. Det er i hvert fald indtil videre det antal, der har overført det nye studiegebyr til AAU, hvor betalingsfristen var sat til 1. august. Gebyret, som er indført af et politisk flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, er på helt op til 50.000 kr. for et enkelt semester, og det vil unægtelig afholde en del studerende fra mindrebemidlede familier fra at søge mod Danmark. Kritikerne af det nye gebyr påpeger, at vi fremover ikke vil opleve den samme kulturelle mangfoldighed på universitetet og i bybilledet, og at mange internationale kontakter vil gå vores næser forbi. Studiechef Preben Sørensen fra AAU pointerer samtidig, at det faldende antal studerende kan resultere i, at man ganske enkelt må nedlægge visse af kandidatuddannelserne. Dette er naturligvis vægtige argumenter, der kunne indikere en knap så lys fremtid for det nordjyske universitet i hvert fald inden for uddannelserne med stor søgning fra internationale studerende, men samtidig må man se på det rimelige eller måske snarere urimelige i, at unge fra velhavende familier kan komme og studere gratis på de danske universiteter. For at imødekomme problemet foreslår studiechefen på Københavns Universitet, Jakob Lange, at der i stedet indføres flere fripladser og stipendier, så vi stadig kan få dygtige udenlandske studerende med slunkne bankkonti til landet uden at give pladserne til medstuderende med penge nok på bankbogen. Disse er naturligvis meget velkomne, men må rimeligvis til egen lomme for at kunne tage en del af deres uddannelse på et dansk universitet. Der skal ikke herske tvivl om, at det er meget vigtigt fortsat at få inspiration udefra på vores videregående uddannelsesinstitutioner, men der er ingen grund til at åbne sluserne på vid gab og tilbyde gratis pladser til studerende, der ikke har noget videre at bidrage med til det danske samfund. Det må være noget for noget, så lad os opfordre politikerne til at se på en mulig ordning med fripladser og stipendier - til gavn for de studerende og til gavn for Danmark...