Til gavn for alle

Den internationale finansielle krise betyder, at bankerne ikke blot er nervøse for at låne penge ud men faktisk også er tvunget til at nedbringe deres udlån.

KREDITPAKKE:Den internationale finansielle krise betyder, at bankerne ikke blot er nervøse for at låne penge ud men faktisk også er tvunget til at nedbringe deres udlån. Bankerne skal bl.a. leve op til nogle strenge solvenskrav. Det kan alt sammen forekomme teknisk og uvedkommende. Men spring teknikken over og se på bundlinjen for den enkelte dansker – så er alvoren iøjnefaldende. Der er en klar sammenhæng mellem den teknik, vi roder med i disse dage og den enkelte danskers hverdag. Hvis ikke bankerne låner ud til sunde virksomheder med gode og sunde projekter - og til familiers fornuftige køb af hus eller bil - så koster det arbejdspladser. Mistede arbejdspladser rammer den enkelte dansker hårdt – både menneskeligt og økonomisk. Det er det, der er ved at ske, og derfor er den såkaldt kreditklemme så alvorlig - også for samfundsøkonomien. Samfundet mister skatteindtægter fra ansattes løn, moms fra deres forbrug, skat fra de virksomheder, der ikke længere producerer overskud, og sådan kunne man blive ved. Ikke alene mister samfundet indtægter, det koster jo også at have arbejdsdygtige mennesker på passiv forsørgelse. Alt det fører naturligt til, at der kan bruges langt færre penge på offentlig service. Men så vidt kommer det forhåbentligt ikke. Netop nu er der politiske forhandlinger om en kreditpakke, der skal løsne kreditklemmen. Den endelige model er endnu ikke på plads, og af hensyn til aktiekurserne holder vi kortene tæt til kroppen. Men når vi gør noget nu, så er det af hensyn til danskerne! Og vi passer på danskernes skattekroner, som bankerne vil komme til at betale tilbage med afkast. Vi forærer altså ikke skatteborgernes penge væk til bankerne. Men i den nuværende situation har staten nogle muligheder for at rejse penge, som bankerne ikke har. Venstre har fokus på, hvad der tjener borgerne bedst. Samtidig er vi meget påpasselige med ikke at strikke en løsning sammen, som hjælper nu men giver problemer på lidt længere sigt. Derfor træder vi varsomt og velovervejet. Men ingen kan underkende, at vi står i en ekstraordinær situation, og derfor er der brug for ekstraordinære løsninger.