Uddannelse

Til gavn for hele Nordjylland

Evnen og viljen til at realisere de gode ideer er til stede, skriver amtsborgmester Orla Hav om nyt vækstforum. Forrige tirsdag lød startskuddet for det store stykke arbejde, som det nye nordjyske vækstforum står overfor. Opgaven er ikke lille og udfordringerne bestemt ikke få. Men det er min faste overbevisning, at potentialet i landsdelen, og evnen og viljen til at realisere de gode ideer, er til stede.

Et hurtigt kik på Nordjyllands "helbredstilstand" viser, at vi skal være både visionære, vedholdende og ambitiøse, hvis vi skal få landsdelen tilbage i fuld vigør. De hårde facts er, at Nordjylland – set i forhold til resten af Danmark - har en lavere uddannelsesgrad, et lavere indtægtsgrundlag og en højere ledighed. Den nordjyske beskæftigelses- og erhvervssituation er altså mindre gunstig, så vi må og skal skabe et fælles træk mellem alle organisationerne på området nu. Her vil det midlertidige vækstforum spille en altafgørende rolle. Indsatsen vil være til gavn for hele den kommende Region Nordjylland, så erhvervene i både de eksisterende og de kommende nordjyske kommuner får det nødvendige løft. MÅLET ER helt konkret: Nye arbejdspladser til nordjyderne gennem udvikling af nye og eksisterende virksomheder. Selv om udgangspunktet er mindre gunstigt, er situationen på ingen måde håbløs. Der er masser af initiativer, som kan medvirke til at vende den nedadgående tendens. Nogle er allerede sat i gang, andre venter på den finansiering, som det nye vækstforum kan medvirke til med de 200 mio. kr., regeringen har vedtaget som en ekstraordinær vækstpakke til Nordjylland. Nordjylland har mange styrkepunkter, som kan udbygges med vækst og øget beskæftigelse som resultat. Efter tirsdagens positive møde er jeg overbevist om, at alle i det nye vækstforum griber opgaven med gejst. OG HVOR kan vi så sætte ind? Som nævnt er ideerne mange – og flere kommer til stadighed til. F.eks. har Amt og Kommuneforening netop afholdt Reboot Camp 2005, hvor 40 deltagere blev bragt sammen i 48 timer for at finde ideer til 1001 nye arbejdspladser. Ideerne spændte vidt: Et par af dem var Nordjylland som Nordeuropas førende afstresningscenter, en storfilm om Krøyers liv, som kunne markedsføre landsdelen og dens gode fortællinger, et fælles nordjysk kvalitetsmærke, der skal sælge landsdelens gode og sunde fødevarer og en vision om at samle kræfterne på turismeområdet. Ideerne fra Reboot Camp bliver en del af det materiale, det midlertidige vækstforum skal arbejde videre med. VIDEN OG innovation bliver nøgleord i det kommende arbejde. Vi skal udnytte forskning og viden fra Aalborg Universitet og de øvrige vidensleverandører i landsdelen som en krumtap for fortsat vækst – både på det højteknologiske område – og for de mere "traditionelle" virksomheder. På det højteknologiske område har vi allerede styrkepositioner indenfor blandt andet telekommunikation og sundhedsteknologi, som vi kan bygge videre på. Forskning på disse områder skal øges både på universitetet og på Aalborg Universitetshospital, og vi skal skabe et virksomhedsmiljø, der kan omsætte forskningsresultaterne til produkter og arbejdspladser. OGSÅ FOR de såkaldte traditionelle virksomheder betyder viden og innovation forskellen mellem afvikling eller udvikling. Vinderne på dagens globale arbejdsmarked er de virksomheder, der til stadighed forstår at udvikle deres produkter og deres måde at organisere arbejdet på. De nordjyske virksomheder har især i randområderne meget få højtuddannede ansat. Her bør der etableres bedre mulighed for at trække på ressourcer fra landsdelens videnssystem – f.eks. til omstillingsprocesser, organisationsudvikling, strategi, ledelse osv. En konkret metode kan være at skabe bedre finansielle muligheder for at knytte Ph.d.-studerende til de små og mellemstore virksomheder, som landsdelen er så rig på, ligesom de programmer vi har vedrørende ledige bør forstærkes. NORDJYLLANDS produktionsvirksomheder udgør ca. 50 pct. af den samlede beskæftigelse og 70 pct. af den private beskæftigelse, så her er der et kæmpe potentiale i omstillingen fra industri til videnbaseret fremstilling. Med den rette indsats kan tabet af arbejdspladser her opvejes af tilvækst af andre job. Nordjysk Innovations Forum og Nordjyllands Amt har netop udarbejdet en strategi- og handlingsplan for, hvordan omstillingen og udviklingen kan styrkes gennem produkt- og markedsinnovation, kompetence- og teknologiløft samt udvikling af strategier for, hvordan de nordjyske virksomheder kan positionere sig globalt. Her i foråret sætter vi et forsøgsprojekt i gang for en mindre gruppe fremstillingsvirksomheder. Erfaringerne skal bruges til at gennemføre et projekt i stor skala, som tilfører viden og innovation til virksomhederne i regionen. Nordjyllands store dominans af produktionsvirksomheder og de erfaringer, vi er i gang med at høste, gør samtidig landsdelen til en oplagt placering af det Innovationscenter for traditionelle erhverv, som DI har anbefalet. UDDANNELSE OG kompetenceudvikling er hjørnesten i landsdelens fremtidige udvikling. Først og fremmest skal vi have indhentet det efterslæb, vi i Nordjylland har på uddannelsesområdet. Den opgave bliver ikke mindre i den kommende region, da flere af de nye kommuner, der kommer med i regionen, har et endnu lavere uddannelsesniveau end resten af Nordjylland. For at nå op på niveau skal flere have en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Men også det generelle uddannelsesniveau skal hæves, så man, uanset om man er faglært, ufaglært eller akademiker, kan få efteruddannelse. Vi skal sikre, at arbejdsstyrken har den viden og kunnen, virksomhederne har brug for. Jeg ser gerne Nordjylland som et eksperimentarium for, hvordan uddannelsesniveauet for alle grupper kan hæves. En væsentlig parameter for at sikre et højt uddannelsesniveau for fremtidens region er desuden at få flere af de nordjyske unge til at tage en uddannelse. De personer, der er blevet ledige – blandt andet som et led i de seneste års store fyringsrunder – skal der også gøres en særlig indsats for gennem vejledning, jobrotation og uddannelsesforløb. NORDJYLLAND HAR også et stort potentiale indenfor turisme, kultur- og oplevelsesøkonomien samt kvalitetsfødevarer. Den fælles nordjyske turismevision er at forbedre innovationskraften og øge beskæftigelsen og omsætningen i erhvervet. Et innovationscenter for turisme, der er på forkant med ny viden og blandt andet kan identificere nye målgrupper og markeder, er et af elementerne i virkeliggørelsen af visionen. Men også et fælles markedsføringsselskab bør etableres. De nordjyske fødevarer er også en brik, som kan bringes i spil i en nordjysk turismestrategi. Her har vi allerede sat "Perikum – Smag på Nordjylland" i søen som flagskib for regionens fødevarer. Også et Måltidets Hus som samlingssted for gastronomi i Nordjylland og Danmark er blandt visionerne. I OKTOBER afholder vi i regi af Den regionale Kulturaftale en nordisk konference om Kultur- og Oplevelsesøkonomien. I marts påpegede Forskningsminister Helge Sanders rapport vedr. oplevelsesøkonomi, at Danmark skal vinde terræn på kreativitet. Et Center for oplevelsesøkonomi blev bragt i forslag, og vi har da også udtrykt vores interesse for at etablere centeret i Nordjylland overfor forskningsministeren. SIDST, MEN ikke mindst, er der behov for kapital og gode rammebetingelser, hvis den ambitiøse nordjyske udviklingsplan skal kunne tage den fart, vi ønsker for landsdelen. Også her har det nye midlertidige vækstforum en væsentlig rolle at spille. Ovenstående blot for at nævne nogen af de indsatsområder, der skal arbejdes med – og der er mange flere. Opgaven er skitseret og arbejdstøjet fundet frem. Jeg ser frem til nogle spændende og udfordrende måneder frem til sommer, hvor det midlertidige vækstforum lancerer sit forslag til vækst for Region Nordjylland. Orla Hav, Vangen 71, Nørresundby, er amtsborgmester (S). E-mail: hav@nja.dk.