Skolevæsen

Til gavn for landsbyerne

PLAN:Her hvor valgkampen i Rebild kommune nu er ved at komme i gang, er der næsten gået inflation i at puste til land/by-diskussionen. Senest er det den radikale Kjeld L. Jørgensen, der i NORDJYSKE søndag anklager den netop vedtagne kommuneplan for kun at fokusere på Støvring by. Intet er mere forkert. Kjeld har læst kommuneplanen, som en vis herre læser bibelen. For landsbyerne har deres helt eget kapitel i kommuneplanen, også et afsnit om jordbrugsparceller. Derudover er der masser af fremadrettede visioner og mål i kommuneplanen, også for landsbyerne. Støvring Kommune har i denne periode ikke siddet med hænderne i skødet, når det gælder landsbyerne. Kirketerp og Sønderup skoler, der i mange år har været truet af lukning, er nu takket være en ny og fremsynet måde at organisere tingene på, klar til at gå ind i Rebild kommune. I børne- og kulturudvalget har vi faktisk fået meget ros fra begge områder for at turde tænke nyt. Også renoveringsplanerne for skoleområdet er med til at punktere Kjeld Jørgensens argumenter. I 05/06 køres byggekranerne i stilling på Sønderup og Suldrup skoler, og i 06/07/08 på Øster Hornum skole. Alle steder er det millionbeløb der investeres. Samtidig med at vi i børne- og kulturudvalget har nedsat landsbyråd og udarbejdet en aktiv landsbypolitik, har byrådet vedtaget cykelstiprojekter, renovering af legepladser m.m. Alle ting der er til gavn for landsbyerne. En ting er jeg dog enig med Kjeld L. Jørgensen i. Støvring kommune skal gå ind i Rebild kommune som en hel kommune. Det er vi med de førnævnte initiativer klar til.