Vindenergi

Til gavn for vindmølleejere

Slut med elsalg til nul øre

AALBORG:For ejere af mere end 10 år gamle vindmøller, hvis elproduktion i dag afregnes til markedspris, er en økonomisk optimeret elproduktion godt nyt, fordi disse også vil nyde godt at en højere bund under elprisen. I dag er det typisk i perioder med stor produktion af vindkraft, at elprisen er i bund, og det har skåret i disse mølleejernes afkast. På sigt vil elprisen endda stige yderligere, idet det nugældende niveau er udtryk for, at der er rigelig kapacitet til at dække markedets efterspørgsel. - Markedet vil selv efterspørge ny kapacitet, når tiden er inde, siger Claus M. Hansen, Elsam, der mener, at der vil komme ny kapacitet til ved en elpris på et sted imellem 30-40 øre pr. kWh.