Til glæde for de rigeste

I sit svar til Morten Nielsen (14.10.) skriver Anders Samuelsen, at man ikke skal komme med forkerte påstande, men jeg bliver nødt til at sige, at Liberal Alliances leder gør det samme.

Jeg ved ikke, hvorfor Anders Samuelsen bliver ved med at påstå, at en skat på 40 pct. vil komme de fattigste til gode. Det må være en form for spin, du prøver på at udføre, men faktum er jo, at de rigeste mennesker i det her land tjener mest. Ergo er det dem, der får mest ud af en skattelettelse i kroner og øre. Mere indviklet er det sådan set ikke. Jeg vil meget gerne være åben over for en skattereform, der sænker skatten for dem der har mindst i det her land. Dog giver jeg Liberal Alliances leder ret i nogle ting, bl.a. er vi enige om, at fedtafgiften og multimedieskatten skal væk. Jeg vil gerne vende tilbage til de 40 pct. skat. Så vidt jeg har forstået jeres politik, skal de 40 pct. finansieres ved at skære ned på antallet af administrationsmedarbejdere i det offentlige og at kontrolbureaukratiet skal ophøre. Men hvem skal så køre lønnen for de offentlige medarbejdere? Og er der slet ikke noget, der skal udøves kontrol med? Samtidig er det jo stærkt bekymrende, at i disse krisetider er der mange kommuner, der beder de frivillige om at overtage nogle af de opgaver, som lønnende medarbejdere engang skulle varetage. Hvad er Liberal Alliances politik på dette område?