Hospitaler

Til kamp for akutbehandling

Amtet skal levere akutbehandling, selv om de lukker sygehuset, mener borgmester og udvalgsformand

SKAGEN:- Jeg forventer, at amtet vil sikre, at skagboerne kan leve ligeså sikkert, som alle andre i amtet, slår formanden for Skagen Kommunes social- og sundhedsudvalg, Bjarne Kvist (S), fast. Det synspunkt deles fuldstændigt af borgmester Hans Rex (V). - Det er vigtigt at kæmpe for et akut beredskab, påpeger Bjarne Kvist. Han mener, at kampen skal vindes ved at argumentere over for amtets sundhedsudvalg. Sammen med borgmester Hans Rex var han fredag til møde med formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøfft (SF). Mødet skulle have drejet sig om, hvad de ekstra senge skulle bruges til. Men sundhedsudvalgets beslutning om at lukke Skagen Sygehus overhalede dem indenom, og mødet kom i stedet til at handle om, hvad sygehuset i fremtiden skal bruges til. - Vi har primært et ønske om et sygehus. Når det ikke kan lade sig gøre, så ønsker vi primært aktiviteter, der giver beskæftigelse. I første omgang inden for sundhedsområdet, forklarer Hans Rex. Hans Rex understreger, at det er amtet, som ejer bygningerne og dermed skal finde på et nyt formål. Det synspunkt deler Bjarne Kvist. Han holdt tirsdag møde med erhvervsstyregruppen, og de diskuterede meget at nedsætte en gruppe, som skulle arbejde med den fremtidige brug af sygehuset. Men de valgte at overlade det til amtet. Som formand for social- og sundhedsudvalget får han også nok at se til, da sygehuslukningen også rammer andre områder. Med Skagen Sygehus forsvinder også de daglige måltider til patienterne, og det giver en endnu større overkapacitet i kommunens køkken. Bjarne Kvist tør dog ikke gætte på, hvilke konsekvenser, det vil få.