Til kamp for busser ud til landsbyer

Ungdomsskole, foreninger, og private raser over NT's planlagte ruteændringer

NØRAGER:Rigtig mange har taget imod opfordringen fra lokalpolitikerne om skriftligt at protestere over Nordjyllands Trafikselskabs (NT) planlagte nedskæringer på busruterne i Nørager Kommune. Både borgerforeninger, skolebestyrelser og private borgere har inden for de sidste knap to uger fremsendt protestbreve til kommunen, der videresender dem til NT. - Det skal ske senest 20. maj, efter at trafikselskabet har forlænget svarfristen efter høringsperioden, påpeger Orla Kastrup Kristensen (V), formand for kultur- og socialudvalget. Selv om NT skal spare 8-10 mio kroner, hvert de næste tre år, og derfor har foreslået drastiske ændringer af det nuværende busrutenet i Nørager Kommune, så vil udvalgsformanden sammen med de øvrige lokalpolitikere kæmpe for at bevare busruterne i stedet for at de, som foreslået af NT, nedlægges og på nogle afgange erstattes af teletaxi. - Kultur- og socialudvalget finder de foreslåede reduktioner fuldstændigt uacceptable. I udvalget forstår vi ikke de små passagertal for de enkelte busruter, som NT påpeger i det fremsendte materiale og bruger som argument for at nedlægge busruterne. Af samme grund vil vi nu klage til NT over optællingen og have en forklaring på selskabets kriterier for optælling af antal passagere på de enkelte ruter, erklærer Orla Kastrup Kristensen. Ungdomsskole et problem I NT's oplæg til besparelser indgår blandt andet en sløjfning af middagsturen med rute 480 fra Ravnkilde samt at erstatte aftenturen på samme rute for specielt ungdomsskoleelever med teletaxi betalt af kommunen selv. Det er et forslag, der har fået både ungdomsskoleinspektør Vagn Vestergaard og skolebestyrelsen for Haverslev Skole og byens borgerforening op på mærkerne, fordi det vil skabe problemer for områdets unge at deltage i aktiviteterne i den kommunale ungdomsskole i Nørager. Både skolebestyrelsen og ungdomsskoleinspektøren sætter spørgsmålstegn ved NT's optælling af nuværende passagertal på ruten, fordi de på ingen måde svarer overens med deres egne erfaringer. - Nye reduktioner i lokalruterne vil også være med til at isolere Ravnkilde yderligere og være et skræmmende signal at sende til eventuelle tilflyttere. Grænsen for nedskæringer i busruterne er for længst overskredet, påpeger Hanne Degn som formand for skolebestyrelsen i protestskrivelsen til NT.