EMNER

Til kamp for danskheden

Dansk Folkeparti og Venstre har i alt for lang tid taget patent på debatten om danskheden.

Hen­rik Dam Kris­ten­sen

Hen­rik Dam Kris­ten­sen

Igennem de seneste ti år har højrefløjen forsøgt at stjæle vores land og vores flag. Man kan vel sige, at Venstre og Dansk Folkeparti har taget danskheden til fange og gjort den til et gidsel i et politisk spil. Pia Kjærsgaard og Anders Fogh har skabt splid i vores danske fællesskab. Den danskhed, jeg deler med de fleste andre danskere, er blevet misbrugt til at forsøge at bilde os ind, at Danmark ikke er for alle – at alle ikke har plads i det danske fællesskab, at der er førsterangsborgere og andenrangsborgere. Noget af det smukkeste ved danskheden er efter min mening vores følelse af fællesskab. Vi tror på, at alle mennesker er lige, at ingen er født til at være finere eller bedre end andre: At alle mennesker har værdi og skal have plads ved samfundets bord, også dem, vi ikke er enige med. Men Pia Kjærsgaard og Anders Fogh har trådt på danskernes følelse af fællesskab, på vores følelse af lighed. De har skabt splid i Danmark med en ideologisk og fremmedfjendsk politik. Pia Kjærsgaard og Anders Foghs udlændingepolitik handler ikke om at sikre det danske fællesskab og de danske værdier, men om at lukke det danske fællesskab og bruge danskheden som våben mod dem, Pia Kjærsgaard og Anders Fogh ikke er enige med. Hvis Kjærsgaard og Fogh mener noget alvorligt med fællesskabet og ligheden i Danmark, hvorfor lod de så børnene på vores asylcentre i stikken? Hvorfor lader de så irakiske flygtninge gå til på asylcentre? Og hvorfor lader de så integrationen sejle sin egen sø – til fare både for fredelige danskere og for de unge indvandrere, der ender i kriminalitet? Jeg er tilhænger af en stram udlændingepolitik. Men det skal være baseret på sund fornuft, ikke på ideologi. Vi skal ikke tage imod flere udlændinge, end vi har overskud til at behandle alle ordentligt og som ligeværdige. Vores danskhed er blevet misbrugt til at nedgøre andre. Vores fællesskab er blevet misbrugt til at gøre forskel på folk. Det er ikke det Danmark, jeg er født og opvokset i. Pia Kjærsgaards Danmark er ikke folkets Danmark. Og, ja, vi har selv svigtet. Vi, der tror på Danmark for folket. Vi har svigtet, fordi vi troede, danskheden var så selvfølgelig som luften, vi indånder. Det ved vi nu, efter ti år med Pia Kjærsgaard, at det er danskheden ikke. Og min generation har svigtet, fordi mange blev bange for danskheden eller ligefrem fandt den omklamrende. Men nu ved vi alle, at danskheden og vores nationale identitet er det grundlag, vores solidariske samfund står på, at vores demokrati og frihed og lighed står på vores historiske, danske arv. Jeg vil gerne sige det helt klart: Danskheden brænder mindst lige så stærkt hos mig som i enhver anden. Jeg tror mindst lige så meget på nationen Danmark som Pia Kjærsgaard. Men forskellen er, at jeg gør det, fordi jeg elsker mit land og det, vi gennem årene har bygget op, ikke fordi jeg vil score billige, politiske point. Det er det danske fællesskab, der har skabt velfærdssamfundet. Det er vores evne til at stå sammen og give plads til alle, der vil, som har skabt et af verdens tryggeste og mest velstående samfund. Pia Kjærsgaard og Anders Foghs ensidige blokpolitik og forsøg på at splitte os danskere er således ikke blot udansk – det er en direkte trussel imod velfærdssamfundet. Og vi socialdemokrater vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre det. Det er på tide, vi kræver vores land og vores flag tilbage. Tilbage fra den højrefløj, der i ti år har holdt vores danskhed som gidsel. Som i ti år har trampet på vores stolthed som danskere. Som i ti år har splittet det danske fællesskab og spillet os danskere ud mod hinanden. De skal ikke længere have lov til det. Vi skal ikke længere stiltiende acceptere, at resten af verden vender sig mod os. Vi skal ikke længere vende den anden kind til, når højrefløjen slår på det, der knytter os sammen. I modsætning til højrefløjen tror jeg på det danske fællesskab. [ Henrik Dam Kristensen er partisekretær for Socialdemokraterne