Lokalpolitik

Til kamp for det autentiske miljø

Lønstrupborgere vil, at lokalplanens tekst for det centrale Lønstrup overholdes

Lønstrupborgere kæm­per for, at lo­kal­pla­nen bli­ver over­holdt, så teks­ten om hel­års­be­bo­el­se i det cen­tra­le Lønst­rup står ved magt. Foto: Hans Ravn

Lønstrupborgere kæm­per for, at lo­kal­pla­nen bli­ver over­holdt, så teks­ten om hel­års­be­bo­el­se i det cen­tra­le Lønst­rup står ved magt. Foto: Hans Ravn

LØNSTRUP:Formanden for Lønstrup Turistforening, Svend Bjørnager, og advokat Søren Torp Andersen, Lønstrup, er blevet så fortørnede over, at flere og flere huse på den del af Strandvejen i Lønstrup, der efter lokalplanen er udlagt til helårsbeboelse, sælges og bruges til sommerhuse, at de har henvendt sig til kommunen for at få lokalplanen overholdt. Og de to Lønstrup-borgere agter at følge sagen til dørs. Så sent som i juni 2004 gav daværende socialminister Henriette Kjær (K) et helt klart svar til folketingsmedlem Gudrun Laub (V) om, at lokalplanen kan anvendes til at undgå, at helårsbeboelse tages i brug til sommerhuse. Kort og godt lokalplanen står over boligreguleringsloven. Det skete efter, at en husejer i Dybet, fik ændret sit hus fra helårsbeboelse til sommerhus. Dengang brugte Hjørring Kommune boligreguleringsloven til at ændre status på huset. Tilladelsen blev samtidig givet, mens den nye lokalplan var ude i høring - på trods af, at mange andre husejere var nødt til at holde sig tilbage med ønsker, indtil en ny lokalplan var vedtaget. Ole Ørnbøl (S), daværende formand for teknik- og miljøudvalget udtalte dengang, at det var kommunens intention at følge lokalplanen, der siger at huse i det gamle Lønstrup har helårsstatus. - Jeg har henvendt til mig administrationen ved kommunen, men forgæves på grund af ferien, siger Svend Bjørnager. Han og advokat Søren Torp Andersen vil nu rette en skriftlig henvendelse til politikerne i plan- og miljøudvalget. - Det er af allerstørste betydning for en bæredygtig turisme, at politikerne er med på, at lokalplanen skal overholdes, siger Svend Bjørnager. Vi har godt gang i helårsturismen i Lønstrup. Det har vi blandt andet, fordi der er liv og mennesker i Lønstrup året rundt. Men fortsætter udviklingen med, at folk køber de huse, der i lokalplanen er udlagt til helårsbeboelse som sommerhuse, ender det galt, siger Svend Bjørnager. Han opfordrer politikerne til at træde i karakter, så lokalplanen overholdes. - Jeg frygter, at den centrale del af Lønstrup vil udvikle sig til en rigmandsghetto med huse, der bliver købt af rige folk, som kun vil bruge dem i højsæsonen og desværre med sorte vinduer i vinterhalvåret. Skrækscenariet er Gl. Skagen, siger turistformanden. - Disse købere er totalt ligeglade med lokalbefolkningen og lokalsamfundet, siger Svend Bjørnager. Og det er jo netop lokalsamfundet og dets borgere, der bliver ramt i sidste ende. For hvad med de lokale handlende, skoler og fritidstilbud, hvis denne udvikling fortsætter. - Får man en kulisseby, hvor der kun er liv i i højsæsonen, går det ud over hele beskæftigelsen i området, siger Svend Bjørnager. Hjørring Kommune har lige haft fokus på kystbyerne og det store potentiale, der er i at udnytte dem for at udbygge turistsæsonen. Derfor er det helt vitalt at stå fast på helårsbeboelsen i det centrale Lønstrup, siger Svend Bjørnager. - Den udbygning af turismen med 30 pct. er vi næsten oppe på i kommunens kystbyer i kraft af, at vi har bevaret det autentiske miljø med liv hele året. En af grundene til, at huskøberne forsøger at undgå lokalplanens tekst om helårsbeboelse i den centrale del af Lønstrup by, er sandsynligvis de enormt høje priser på sommerhuse. Det er billigere at købe en helårsbolig og bruge den som sommerbolig. - Derfor er det nødvendigt, at politikerne skrider til handling, siger Svend Bjørnager.