Til kamp for en ren Nordsø

Plastforureningen i Nordsøen fordoblet på mindre end 20 år - storstilet miljøprojekt med Skagen-fiskere som part

SKAGEN:Forestil Dem, at De har en skotøjsæske fuld af plasticstumper i maven. Sådan har mallemukken det. I næsten samtlige undersøgte fugle fra Nordsøen finder forskerne beviser på et stadigt stigende miljøproblem: Plastaffaldet. 30 stykker i snit. Ti forskellige steder Nordsøen rundt samles der malemukker ind til undersøgelse, bl.a. Skagen. Det er led i et storstilet miljøprojekt, Save the North Sea, som tager sigte på at komme forureningen af Nordsøen med alskens skrammel, ikke mindst plastic, til livs. Hvert år smides omkring 20.000 tons affald i Nordsøen. Så vidt man ved. Ingen kender det nøjagtige tal, men opskyl på strandene, søfuglenes maveindhold, fiskernes ødelagte grej , de bøjede skibsskruer, de shetlandske bønders tilsølede fårehegn vidner om det. Svineriet er til skade for naturen og for den private og samfundenes økonomi. Alene strandrensning i de syv lande rundt om Nordsøen koster årligt 300 millioner kroner, oplyste en shetlandsk ekspert i marin forurening, Karen Hall på et seminar i Skagen i går. I Skagen er der iværksat en meget konkret indsats mod problemet. Udtjente trawl, gamle fiskekasser, sildetønder og plasticpaller kan forvandles fra problemaffald til en salgbar genbrugsvare. Det er den fiskerejede Skagen Truckservice som har sat det i system. En maskine, som kan sønderdele de seje plastdele, er netop installeret hos virksomheden på Skagen Havn, og i går foretog lederen af Save the North Sea, svenskeren Nancy Holm, den officielle indvielse. Det skete, meget symbolsk, med et tryk på maskinens grønne startknap. Direktør Leif Thellefsen håber, at initativet vil vise sig så bæredygtigt, at virksomheden kan modtage plastaffald fra alle fiskerihavne fra Hals til Hanstholm. - Skagen Truckservice gik ind i projektet på initiativaf Skagen Fiskeriforening, som i flere år har været opmærksom på problemet med det gamle fiskegrej, og investeringen på 700.000 kr. er sket med betydelig økonomisk støtte fra nordsøsamarbejdet Interreg 3 b. Dert der midler herfra, i alt 5,7 mio. euro, som finansierer hele Save the Norh Sea-projektet. På virksomheden skilles de gamle trawl i bestanddelene - rustfrit stål, jern, bly og kobber og plastmateriale. I indkøringsperioden er der behandlet 15 tons grej, og heri er der fundet 600 kg bly. Nu bliver det genanvendt. Leif Thellefsen regner med omkring 13,.000 tons bly årligt i Skagen - ogbryder sig ikke om at tænke på de tons og atter tons, som gennem årene er blevet liggende ude til havs. Plastdelene granuleres og sorteres på en altædende maskine og kan også sælges. Der er stadig tale om et pilotprojekt, de økonomiske balancepunkter er knapt fastsat endnu, men i første omgang er prisen for at aflevere 1050 kr. pr. tons. Det skal holdes op mod deponeringsafgiften på 1600 kr,. Fiskerne betaler ikke noget. De har ret til frit at aflevere deres affald på havnen. Plastgranuleringsmaskinen på Skagen Havn er bevidsthed omsat i handling, og det er netop, hvad Save the North Sea-projektet tager sigte på. - Vi holder bl.a. møder, hvor samtlige parter i forureningsroblemet er med: søfarten, fiskerne, olieindustrien og lystsejlerne - det er helt udsædvanligt, at de sidder i samme lokale, men vi oplever stor vilje til at gøre noget , fortæller Nancy Holm. I oplysningskampagnen indgår også en storstilet interviewundersøgelse, konferencer og seminarer, som det der blev holdt på Skagen Odde Naturcenter i går, hvor parter fra flere nordsølande deltog. Det var her, miljøforskereren dr. J.A. van Franeker, Texel i Holland, fortalte om mallemuk-undesøgelserne, som dokumeterer, at plastforureningen er fordoblet siden slutningen af 80-erne. 24 private og offentlige organisationer er med i arbejdet. I Danmark er Skagen Uddannelsescenter koordinator, og Skagen Skipperskole er med, ligesom Kommunernes Internationale Miljø Organisation KIMO og Danmarks Rederiforening. Danmarks Fiskeriforening får også en opfordring til at gå ind i arbejdet, oplyser projektets informationschef i Danmark, Claus Jacobsen.