Til kamp for fædrelandet

I de senere år har jeg bevidst lyttet opmærksomt, når jeg befandt mig i nærheden af indvandrere, f.eks. i busser, indkøbscentre, på gader, stier, legepladser o.l. Det, jeg lyttede efter, var, om der dog ikke skulle falde et enkelt dansk ord imellem dem.

Jonna Svane

Jonna Svane

Men hver gang uden undtagelse har jeg lyttet forgæves. Jeg ved, at jeg ville have glædet mig over det og derfor bidt mærke i det, hvis jeg havde hørt bare ét dansk ord i deres samtaler eller til deres små børn. De eneste gange, man hører dem forsøge sig med det danske sprog i deres fritid, er, når de er nødt til det, f.eks. når de i en dansksproget butik skal købe noget. Et lands sprog er som bekendt kulturbærende. Og når indvandrerne herhjemme ikke er interesserede i vort sprog som andet og mere end et nødvendigt onde, viser det desværre med al ønskelig tydelighed, at de kun er indstillet på at nyde godt af vores beskyttelse, vores økonomiske velfærd og vort demokrati. Og demokratiet vel at mærke kun i den udstrækning det harmonerer med deres kultur. Lige så snart det ikke gør det ethundrede procent, så har vi balladen. Og så er det danske folks sikkerhed pludselig truet. Islam er desværre en religion, som ikke tillader demokratiet i sin hele form. Derfor har vi det sidste års tid set en stadig større indskrumpning af vort demokrati. Af frygt udøver ledende politikere selvcensur og opfordrer os andre til det samme. Ellers (ifølge grundloven) fuldt lovlige demonstrationer forbydes af politiet, den ene efter den anden, fordi de simpelthen er blevet livsfarlige at foretage pga. faren for fysiske angreb af muslimer. Og lovlige foreningers grundlovssikrede ret til at afholde møder ses der nu bort fra. Således lovlige møder forbydes, fordi de fysisk er for farlige at afholde. Igen pga. muslimerne. Hele tiden er det danskerne, der må gå på kompromis og sælge ud af vores hårdt tilkæmpede frihedsrettigheder. I landets skoler skal vore børn bruge mindst en uge om året på at blive undervist i arabisk og somalisk kultur. Man kunne ønske, at indvandrerbørnene så efterfølgende skulle bruge en uge på dansk kultur, når det nu faktisk er Danmark, der er værtslandet, og dem, der er indvandrerne, og ikke omvendt. Men sådan vil det aldrig blive, for så risikerer vi jo at blive kaldt racister herhjemme. Selvom det ikke har noget med race at gøre, kun kultur. Samfundsvidenskabelige forskere er enige om, at hvis indvandringen fortsætter som nu, vil et flertal af den danske befolkning om 30-50 år bestå af muslimer. Det er derfor nu, vi skal i gang med at redde vort demokrati, vor grundlov, vort fædreland. Det er på høje tid. Men vi kan stadig nå det, hvis vi bliver nogle flere til at deltage i kampen.

Forsiden