Til kamp for mindre nationalpark

Landbruget i Vendsyssel er positiv overfor en nationalpark på Skagen Odde, men kun, hvis den bliver væsentligt mindre end forslaget fra natur- og friluftsorganisationerne lægger op til.

Natur 1. oktober 2008 20:24

Gaardbo Sø bliver den store knast i de forhandlinger, som landbruget forventer at blive inviteret til. Ejeren af Gaardbogaard, Svend Aage Christiansen, har gjort det klart, at han ikke er interesseret i at opgive, hvad han betegner som Danmarks bedste landbrugsjord (tilvejebragt ved navnkundige etatsråd Jørgen Wendelbo Larsens udtørring af den 650 tønder land store sø 1881-82, red.). Holdningen bakkes op af formand for LandboNord, gårdejer Henrik Gregersen, der foreslår en nordligere grænse for nationalparken. I udspillet fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet foreslås en afgrænsning langs en linje Frederikshavn-Hirtshals. Det er, ifølge lokalformand Eigil Torp, Frederikshavn, den naturlige geologiske grænse for Skagen Odde. - Men det placerer store landbrugsarealer inde i nationalparken. Det undgår man ved at vælge en linjeføring Hirtshals-Tversted-Aalbæk, altså stort set holde nationalparken nord for landevejen, og det er den linjeføring, landbruget vil kæmpe for, siger Henrik Gregersen. Han opfordrer til at gøre brug af erfaringerne fra Skjern Å-dalen og fra nationalparken i Thy. Langs Skjern Å var der modstand fra lodsejerne gennem årtier, mens nationalparken i Thy blev skabt uden konflikter. Den ligger ikke i vejen, så at sige - en stor del var i forvejen fredede, statslige arealer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...