EMNER

Til kamp mod affolkning

Det gemmer sig skræmmende perspektiver i den historie, vi i dag bringer på forsiden af lokalsektionen. Befolkningsprognoserne viser, at der vil ske en affolkning af den kommende storkommune. Yngre og resursestærke familier vil flytte væk fra landsdelen, og antallet af børn vil falde drastisk. Især i Skagen ser situationen alvorlig ud, mens Sæby tilsyneladende er bedre til at holde på sine borgere. Men udviklingen er under alle omstændigheder skræmmende. Mindre vækst, mindre dynamik. Mere forfald og afvikling. Hvis tallene holder stik, vil det blive nødvendigt at lukke skoler, og det samme vil formentlig være tilfældet med børnehaver, ligesom dagplejemødre ikke kan føle sig sikre i jobbet. Nu taler vi heldigvis om prognoser, og de holder jo ikke altid stik. Men vi er nødt til at tage dem alvorligt og drøfte, hvordan vi kan undgå, at det ender galt. Her venter der en stor opgave for politikere, erhvervsliv og kulturelle personligheder i vores kommende storkommune. Det gælder om at gøre storkommunen så fuld af dynamik og spændende tiltag, at Skagen, Frederikshavn og Sæby bliver byer med gode arbedspladser, alsidige fritidstilbud og et levende kulturelt liv. Lykkes det, står vi godt rustet. For ingen kan tage vores naturgivne herligheder fra os.