Lokalpolitik

Til kamp mod private udlejere

Alle midler tages i brug over for udlejere, der groft udnytter systemerne

HADSUND:Efter en temadag om "boligsociale problemer" gør byrådet i Hadsund klar til kamp mod de private udlejere. En kamp, der ifølge borgmester Kal Christensen vil blive udkæmpet med alle til rådighed stående midler. Eksempelvis skal teknisk forvaltning nu i gang med at undersøge, om der er tilfælde, hvor udlejere uden tilladelse har foretaget om- eller tilbygninger til udlejningsejendomme, og finder man noget, så falder hammeren uden smålig skelen til saglighed eller gode undskyldninger. - I det omfang vi kan afsløre sådanne forhold, følges det op med et omgående påbud om at få bragt forholdene i orden. Ordet "dispensation" kendes simpelthen ikke over for disse mennesker, siger Karl Christensen. Sagligheden tilsidesættes Normalt håndterer man sager om byggeri uden tilladelse efter en vurdering af, om tilladelsen ville være blevet givet, eller om det i øvrigt er rimeligt og acceptabelt i forhold til omgivelserne. Men den praksis vil ifølge borgmesteren blive fraveget, når det gælder udlejere, der "groft udnytter systemerne", som han udtrykker det. - Sagligheden sættes ud af værk over for de pågældende. De skal mærke, at vi puster dem i nakken, siger han. På rådhuset har man blandt andet hørt rygter om, at Låsby-Svendsen har været på besøg for at byde ved en tvangsauktion på en ejendom i en landsby i Hadsund Kommune, og borgmester Karl Christensen ønsker i den anledning at sende en særlig hilsen til den navnkundige handelsmand: - Jeg vil gerne understrege, at han på ingen måde skal føle sig velkommen i Hadsund Kommune. Reaktionen er en følge af, at et stærkt stigende antal kontanthjælpsmodtagere er flyttet til kommunen i den senere tid. Januar måned bød i det hele taget på en rekordstor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og en stor del af dem er tilflyttere. Groft udnyttet Her spiller nogle få brådne kar blandt udlejerne efter kommunens opfattelse en negativ rolle ved at opkøbe dårlige boliger og udleje dem mere eller mindre uistandsat til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere. - Jeg vil gerne understrege, at vi har mange sympatiske og redelige private udlejere, men vi har også en mistanke om, at nogle med deres forretningsprofil handler på bekostning af andre mennesker. Dårlige boliger og en mere eller mindre lemfældig afregning tiltrækker svage mennesker, og efter vores opfattelse udnytter nogle udlejere groft, at disse mennesker har et så svagt netværk, at de bliver lette ofre. Vi har en naiv tro på, at der er en sammenhæng mellem ordentlige boligforhold og livskvalitet, og derfor er det så vigtigt at gøre en indsats, siger Karl Christensen. Problemtransport Opmærksomheden rettes i første omgang mod Skelund-Veddum-området, hvor problemet formodes at være størst. Men kampen skal føres på alle niveauer, og kikkerten rettes også mod andre kommuner. - Og uden at kunne bevise det, tror jeg, at nogle kommuner har udviklet en systematiseret form for problemtransport. Derfor agter vi at analysere, hvor de pågældende kommer fra for eventuelt at afsløre en systematisk trafik, siger Karl Christensen, som understreger, at de midler man i øvrigt agter at tage i brug skal respektere lovgivningen - også registerloven. Men ellers sætter kun fantasien grænser, når forvaltning og politikere i den kommende tid gør redskaberne klar i værktøjskassen til kampen mod de boligsociale problemer. - De gode skal støttes, de onde skal angribes, som borgmesteren udtrykte det på byrådsmødet forleden.