Socialforsorg

Til kamp mod uligheden

Den nye rapport fra FNs UNDP viser, at uligheden vokser både på verdensplan og i Danmark.

Enhedslisten vil bruge det kommende folketingsår til at sætte fokus på kampen mod dens stigende ulighed både globalt og nationalt. Vi har allerede fremlagt et forslag til finanslov, som vil betyde en dramatisk omfordeling til fordel for de fattige. Når folketinget samles i oktober vil v med udgangspunkt i den nye UNDP-rapport og andre rapporter, som viser den samme udvikling, tage initiativ til to forespørgelsesdebatter i Folketinget, hvor vi vil fokusere på, hvad vi Danmark kan gøre for at gøre op med uligheden. Ulighed er ikke en naturlov. Det skyldes forkerte politiske beslutninger. Dem skal der gøres op med.. Den skæve fordeling medfører sult, død, kollaps af hele samfund og i alt for mange tilfælde krig og terror. Ulandsbistanden er en dråbe i havet, men en dråbe, der kan give mennesker uddannelse, medicin, sikkerhed og overlevelse. Og ikke mindst kan ulandsbistand bruges til, at hjælpe mennesker med at hjælpe sig selv. Derfor vil Enhedslisten hæve ulandsbistanden drastisk, i første omgang til 1,5 % af BNI. Herudover vil vi kompensere ulandene for den bistand som de hidtil har mistet under den nuværende regering. Ved at tilbagerulle regeringens hidtidige nedskæringer kan seks millioner børn reddes. En investering på 1,5 mia. kr. fordelt over 10 år vil redde 900.000 børns liv. Regeringens nedskæringer på ulandsbistanden i perioden 2002-2004 beløber sig til 10,7 mia. kr. Ved at kompensere ulandene for den bistand vil vi altså over en 10-årig periode redde mere end seks millioner børn fra døden. Verdensbanken og IMF's lånebetingelser og -programmer er generelt stadig præget af en blind, nyliberalistisk tankegang, der fører til øget fattigdom og arbejdsløshed. Derfor foreslår vi, at alle midler fra udviklingsbistanden, der er afsat til denne type lån og programmer, overflyttes til andre poster. Den offentlige forskning i medicin og vaccine til udbredte sygdomme i ulandene skal styrkes. Patentregler skal ikke stå i vejen for ulandenes adgang til billig offentlig produceret og udviklet medicin. Et af de oplagte indsatsområder er således at støtte opbygningen af egenproduktion af medicin i de fattigste ulande. Vi foreslår desuden en styrkelse af offentlig forskning i medicin og vaccine til udbredte sygdomme i ulandene. UNDP-rapporten viser også, at uligheden i Danmark er større end i mange lande, vi plejer at sammenligne os med. Mange mennesker i Danmark lever i fattigdom. Ikke den slags fattigdom vi ser på billederne fra hungerkatastrofer i Afrika, men den fattigdom, der gør, at man ikke har råd til at købe nye sko til sit barn og ikke kan deltage i familiefødselsdage, fordi der ikke er råd til at købe en gave. Det er absurd, at vi i et af verdens rigeste lande udstøder flere og flere af fællesskabet. Vi mener, at alle har ret til et arbejde, og at arbejdsmarkedet skal indrettes således, at alle kan deltage med det udgangspunkt, de har. Det kan være på nedsat arbejdstid, med færre opgaver eller med andre individuelle hensyn. Men alle har ret til at have et arbejde. Samfundet har også ansvaret for, at de grupper, der enten midlertidigt eller permanent står uden for arbejdsmarkedet, lever en værdig tilværelse. Vi arbejder frem imod, at ingen borger må have en indkomst på mindre end 12.000 pr. måned og at alle overførselsindkomster skal hæves med minimum 1.000 kr. Vi vil fjerne de skattelettelser, som regeringen kom med i foråret 2004 fra alle dem, der tjener over 300.000 om året og fordele pengene blandt dem, der har mindst at leve for - nemlig dem på overførselsindkomst. En af forklaringerne på den stigende ulighed i Danmark er, at regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale med forliget "Flere i arbejde" fratog kontanthjælpsmodtagerne mange penge. Det gælder for unge under 25 år, for ægtefæller, hvor den ene kommer i arbejde og for dem, der har været på kontanthjælp i 6 måneder. Det er helt galt og skal ændres straks. Et anden vigtig forklaring er satspuljeforliget, som betyder, at førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomst i over 10 år har måttet opleve, at de ikke får fuld regulering af deres indkomst. Vi vil omfordele fra de rige til de fattige, så vi får afskaffet fattigdommen i Danmark. Derfor vil vi afskaffe satspuljen og kompensere mennesker på overførselsindkomst for de mange års udhulning.