Til lægevidenskabelig forskning

{ Aase og Ejnar Danielsens Fond, Kgs. Lyngby, har uddelt i alt 25 mio. kr. til ca. 200 støttemodtagere/støttede formål. Blandt modtagerne er læge og ph.d.-studerende Trine Madsen, Aalborg Sygehus, Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling, som får 100.000 kr. til forskningsprojektet ¿Effekten af intravenøs infusion af n-3 polyumættede fedtsyrer på risikomarkører for pludselig hjertedød hos hæmodialysepatienter¿. Professor, overlæge, dr.med. Hans E. Johnsen, Aalborg Sygehus, Medicinsk Center, Hæmatologisk Afdeling, Forskningslaboratoriet, får 300.000 kr. til projektet ¿Individuel dosisjustering af valg af kemoterapi ved kræftsygdomme i knoglemarven baseret på måling af minimal rest sygdom (MRD)¿. Samtidig er Miljøprisen 2007 på 250.000 kr. overrakt til dr.scient., forskningschef Bo Riemann, Danmarks Miljøundersøgelser, afdeling for Marin Økologi. Bo Riemann får miljøprisen for sin store indsats i forbindelse med etablering af Baltic Nest Institute og som anerkendelse af den samlede forskning, han har udført inden for marin økologi. Aase og Ejnar Danielsens Fond er stiftet i 1975. Fonden er største aktionær i ejendomsinvesteringssel-skabet DADES AS, og det er det løbende udbytte herfra, som finansierer Fondens årlige udlodninger til nedennævnte formål, pt. ca. 25 mio. kr. Fondens formål er ¿at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning¿. Nogle af de største bevilgede beløb er 3,6 mio. kr. til Herlev Hospital, Center for Cancer Immunterapi, Hæmatologisk afdeling, ved læge ph.d. Inger Marie Svane og cand. scient, ph.d. Per Thor Straten til tre forskellige nye kliniske tiltag med dendritcellevacciner. Desuden er der bevilget 2,5 mio. kr. til forskningschef, immunolog ph.d. Alexei Kirkin, biokemiker Karine Djandjougazian og professor, dr.med., direktør Steen Lindkær Jensen til projektet ¿Generering og expansion af en undergruppe af kræftdræbende hvide blodlegemer (tumorspecifikke cytotoksiske T-lymfocytter) til brug ved avanceret immunterapi af kræftpatienter¿.