EMNER

Til lykke Danmark og Europa

Fredag var en stor dag for Europa og en stor dag for Danmark.

EU¿s reformtraktat vil bane vejen for et mere demokratisk, åbent og handlekraftigt samarbejde i Europa. Et samarbejde vi alle har glæde af i Danmark ¿ både politisk, økonomisk og menneskeligt. Ligesom med grundlovsændringer vil vi ikke umiddelbart mærke konsekvenserne af reformtraktaten. Men på længere sigt vil den være med til at sikre, at EU også fremover vil være garanten for fred, velstand og et godt miljø. Personligt glæder jeg mig særligt over, at traktaten vil give mulighed for, at EU kan finde fælles fodslag i udenrigspolitikken. Det har vi brug for i forhold til Iran, der truer med atombevæbning. Det er også vigtigt, at Europa bidrager til en løsning på den ulyksalige konflikt mellem Israel og Palæstina. Ligesom der er behov for, at vi trækker på samme hammel i forhold til Rusland, der ynder at spille de europæiske lande ud mod hinanden og som bruger energivåbnet i et kynisk spil for at fremme russiske magtinteresser. Ja-sigerne behøver ikke dukke nakken eller skamme sig over reformtraktaten. Tværtimod. Lad os bare få den afstemning om traktaten, som nej-sigerne plager for ¿ den indeholder masser af godt nyt for alle danske. Men samtidig skal EU-forbeholdene til afstemning. De er i stigende grad blevet en klods om benet for danske interesser. En sådan samlet afstemning om traktat og forbehold vil kunne fjerne usikkerheden om vort EU-medlemskab. Med et ja fra befolkningen vil vi en gang for alle kunne få gjort rent bord og fuld og helhjertet tilslutte os det europæiske samarbejde, som vi har så stor glæde af.