EMNER

Til lykke med det nye ungdomshus

UNGDOMSHUS:Hvor er det befriende, at der nu omsider er skabt ro omkring placeringen af ungdomshuset og hvor er det godt de unge mennesker nu omsider kan se frem til et ordentligt værested mange timer om ugen. Vi kan så håbe, at der kan skabes økonomisk råderum til at ansætte personale nok, således der kan tages hånd om alle grupper af unge i Brønderslev, således der kan blive tale om en ordentlig integretion af de unge. Her tænker jeg på, at der skal være plads til dem som er godt funderet ressourcemæssigt og den mere truede del af byens ungdom. Vi skulle jo ikke gerne nå dertil, at et mindretal kommer til at styre begivenhedernes gang som det er set før f.eks. omkring "Smuttens" sidste levetid. Men hvor er det dejligt, at der nu skabes ro omkring ungdomshussagen og at det var et enigt byråd der tog beslutningen. Tilbage står så sagen omkring ungdomskriminaliteten. Jeg har svært ved at forstå, at man fra forvaltningens side i den grad nedtoner problemet, når vores udmærkede nærpoliti kan dokumentere, at der faktisk er store problemer i Brønderslev. Det er så fint, at Ole Jespersgaard og Jan Hartmann Hansen vil gå ind og bygge bro mellem de to instanser. Jeg ved fra mange forældres side, at man har rettet henvendelse til politikerne og informeret omkring hvilke besværligheder deres egne børn har med at færdes i byen i aftentimerne, når de egentlig havde tænkt sig at skulle ud at feste på en ordentlig måde. Der hersker en utryg stemning i byen og det betyder at d unge mennesker ikke tør at gå i byen det kan ikke være meningen. Alle skal kunne færdes sikkert i byen. Brønderslev Kommune gør i disse tider alt for at skabe et godt rygte omkring byen når det gælder nye boligområder m.m., men I politikere må ikke glemme at gøre noget ved ungdomskriminaliteten, der jo som bekendt hænger som noget af en skygge hen over landskabet. Vi kan ikke profilere Brønderslev som et godt sted at flytte hen for nytilflyttere når der samtidig hersker lovløse tilstande blandt en del af vores unge medborgere. Så flere folk på gaden vil være en rigtig god løsning, og som det tidligere er blevet nævnt ville det være ønskeligt med en streetwalker mere i byen. Måske der kunne blive plads til det rent økonomisk nu hvor der ikke skal postes mange millioner i Flymabygningerne. Et sidste håb skal være, at der nu skabes en god dialog mellem politi, forvaltningen og politikerne, således der bliver trukket på samme hammel i forsøget på at skabe ro i ungdomskredsen, således alle påny kan tage til byen og på tryggeste vis bevæge sig rundt i fuld forvisning om, at man ikke risikerer at blive slået ned når man runder næste gadehjørne. Det er mit håb.