Til lykke med valg

Vindmølleindustrien ønsker den ny regering og det ny Folketing tillykke med valget og håber, at en ny regering hurtigt vil sætte sig i stolen og genoptage det politiske arbejde.

Der skal lyde et stort tillykke til den ny regering og det nye Folketing. Valget er slut, og nu skal alle i gang med arbejdet. Vindmølleindustrien i Danmark er parat til at fortsætte den udvikling vi har været vidne til i løbet af de sidste mange år, og som har medvirket til, at vi som branche i dag har en årlig eksport, der svarer til 8,5 pct. af den samlede danske eksport. Men der er behov for politikerne snarest muligt genoptager de energipolitiske forhandlinger, der alt for længe har stået i stampe. Vi har brug for, at politikerne sætter rammerne for, hvordan fremtidens energisystem skal se ud. Hele energisektoren står overfor en stor omvæltning, hvor vi skal udbygge den vedvarende energi markant inden 2020 og, hvor vi skal tage de første skridt mod en fossilfri energiforsyning. Derfor er der behov for, at politikerne udstikker de politiske pejlemærker, der også bidrager til, at industrien kan se et potentiale i fortsat at investere i Danmark. En ny energipolitisk aftale bør være på plads inden nytåret, hvor Danmark overtager formandsskabet for EU og indeholde en politisk beslutning om, at 50 pct. af elforbruget i 2020 skal komme fra vind. En sådan beslutning vil være med til at drive teknologiudviklingen, fastholde og tiltrække investeringer og dermed være med til at fastholde Danmarks placering som kompetencecentrum for den globale vindmølleindustri.