Vesthimmerland

Til møder om fjorden

{ VESTHIMMERLAND: Uffe Bro (S) og Knud Kristensen (K) bliver byrådets repræsentanter, når det nye Limfjordsrådet snart træder sammen. Rådet er dannet af de kommuner, der enten grænser direkte op til fjorden eller har vandløb, der ender i den, og er et forum hvor man kan tale forurening, vandkvalitet og lignende problemer, der ikke uden videre lader sig dele ind af administrative grænser. Der skal laves et sekretariat for rådet, der til daglig skal styres af embedsmænd fra de involverede kommuner. Styregruppen, der er politisk, mødes mindst to gange årligt. Der gives et kommunalt bidrag til arbejdet på 100 kroner per år for hver kvadratkilometer fjord-opland, hvilket beløber sig til 77.000 kroner for Vesthimmerland i 2007.