Til Naturklagenævnet for femte gang

GOLF:Nu er det nok. Igen, igen, igen må Naturfredningsforeningens lokale afdeling (DN Mariagerfjord) gøre Mariagerfjord Kommunes arbejde og sikre, at gældende love og bestemmelser bliver overholdt ved etableringen af golfbanen ved Hobro. For femte gang må DN Mariagerfjord nu igen klage til Naturklagenævnet over en afgørelse, som Mariagerfjord Kommune (tidligere Arden og Hobro) har truffet - formentlig mod bedre vidende - i den samme sag om anlæggelsen af en golfbane ved Hobro. Det kan ikke være rigtigt, at en privat forening i den grad skal varetage forvaltningen af landets love og bestemmelser, fordi den (tidligere: de) kommunale myndighed tillægger andre hensyn, som f.eks. tilflyttere og besøgendes skattepligtige omsætning samt prestige større vægt! Det er skatteydernes penge der bruges, når de kommunale forvaltninger og Naturklagenævnet igen og igen skal behandle urealistiske ansøgninger og planer for et projekt, som alle kender problemet i, og som den kommunale myndighed for længst burde have sat grænserne for. Der er ikke plads nok til det projekt, som investorerne søger at gennemføre af al magt uden hensyn til naboerne og til det offentliges og de privates spild af tid og penge! Der skal ikke herske tvivl om, at DN Mariagerfjord fra starten har ment - og stadig mener - at der kan anlægges en fantastisk golfbane ved Hobro i området mellem Wiegårdsvej og Hjerritsdalvej nord for fjorden. Men det fordrer, at investorerne tilpasser deres ambitioner til de muligheder, der er i den del af området, de råder over. Der er ikke plads til en 18-hullers golfbane med udslagsbane, når gældende restriktioner skal overholdes og sikkerheden tilgodeses. Derimod kan der sikkert anlægges en 9-hullers bane med udslagsbane og måske også en korthulsbane (pay-and-play). Når f.eks. Rønbjerg Feriecenter (DanParcs Løgstør) vil investere i en 9-hullers golfbane, forekommer det uforståeligt, at en bynær bane ved Hobro, hvor mange mennesker har kort vej til et par timers golfspil, ikke også kan lægge ud med det, der er plads til og sikkert også efterspørgsel på, i stedet for at forsøge at gennemtvinge et urealistisk projekt ved at ”løbe hovedet gennem en mur”, og dermed i årevis spilde andres tid og penge (mens de selv profiterer af de stigende grundpriser). Når investorerne har sikret sig hele området mellem Wiegårdsvej og Hjerritsdalvej, vil der sikkert være plads til at udvide golfbanen til 18 huller eller mere og til andre attraktive friluftsaktiviteter. Men spar os for flere hovedløse forsøg med det nuværende projekt - det er en om’er!